lørdag 3. mars 2018

Enighet om offentlig tjenestepensjon

Enighet om pensjonsløsning i offentlig sektor. Foto: Unio
Den nye avtalen gir et tidsavgrenset tidligpensjonstillegg, som sikrer livsvarige pensjonsnivåer for de som ikke klarer å stå lenge i jobb. Tillegget vil gjelde som en overgangsordning, som etterhvert fases ut, for årskullene 1963-1970.

Ifølge departementets pressemelding betyr dette:

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt 
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor 
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Les mer om forhandlingsresultatet på Unios nettsider.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener at avtalen samlet sett gir et godt resultat for Forskerforbundets medlemmer, men understreker at resultatet nå skal på uravstemning.

– Dette er et viktig spørsmål for våre medlemmer, og det er naturlig å sende forhandlingsresultatet på uravstemning til de av våre medlemmer som omfattes av den offentlige tjenestepensjonen. Vi kommer til å informere nærmere om denne prosessen til uken, sier Aaslestad.

Kilde: Forskerforbundet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar