fredag 25. mai 2018

«Free seating» skaper stor uro på Høgskolen

"Edens hage" eller "Helvetes forgård"? Trolig ingen av delene, men billedskjønne fellesarealer brukes uansett for å selge bygg med kontroversielle løsninger.
Bergens Tidende skriver om skepsisen rettet mot «free seating». Ledelsen svarer med å be ansatte om å skrive ned tre positive effekter av det nye kontorlandskapet.

– Det minner ikke om en åpen undersøkelse, og det er tydelig hva slags svar ledelsen ønsker å få, sier Gjert-Anders Askevold, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved HVL.

Kronstad 2 planlegges ikke med vanlige cellekontorer, slik forskerne er vant til, men såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det betyr også at prinsippet om «free seating» innføres.

25. mai går fristen ut for å svare på en intern undersøkelse om K2. Målet med den er å få rede på hvem som ønsker å flytte inn og hvordan de ansatte ser på nybygget.

– Det /../ er stor uro rundt dette. Vi svarte at vi ikke ser positive sider ved slike arbeidsplasser, men sendte forslag til hvordan bygget kan bli bedre. Jeg kritiserer ikke at de spør om positive effekter, men samlet sett gir ikke undersøkelsen mulighet til å få frem den store bekymringen de ansatte har, sier Tom Skauge. Han er leder ved Institutt for økonomi og administrasjon og sitter i Høgskolens styre.

– Våre erfaringer viser at kontorer gir best fleksibilitet og den beste fysiske rammen rundt konsentrasjons- og veiledningsarbeid. Forskning viser også at effektiviteten for slikt arbeid går ned når det gjelder aktivitetsbaserte arbeidsplasser, sier Skauge.

torsdag 24. mai 2018

Enighet i tariffoppgjøret

Det er oppnådd enighet mellom partene i forbindelse med årets tariffoppgjør.

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Det var særlig statens ønske om å avskaffe lønnstabellen som for Unios del førte til bruddet. I tillegg var den økonomiske profilen på statens tilbud slik at en for liten andel av midlene skulle fordeles sentralt. Mange medlemmer ville dermed risikert svekket kjøpekraft.

– Gjennom meklingen har Unio fått nødvendige gjennomslag på disse punktene, sier Petter Aaslestad.

Økonomisk betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

– Et viktig punkt for Unio har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom vi ikke helt i mål, men en økning fra 56.000 til 66.000 vil likevel bety en god del for mange av våre medlemmer, sier Aaaslestad.

I tillegg er partene enige om at arbeidet med et nytt lønnssystem i staten skal behandles i en arbeidsgruppe i forkant av mellomoppgjøret i 2019.

Protokollen vil bli lagt ut på Unios nettsider når den er klar.

Følg med på Unios Facebook-side, Twitter eller på Unios nyhetssider.

tirsdag 8. mai 2018

OU-seminar 6-8 juni

Kulturbygging i Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL

Påmelding er over

Forskerforbundets hjernekraftpris 2018

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2018». Send inn din
fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bli med å synliggjør
viktigheten av hjernekraft!

Frist for innsending er 3. september.

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet
vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling
om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet.

Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for at satsing på FoU og kunnskap er
viktige investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd,
nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

fredag 4. mai 2018

Underskriftskampanje mot foretaksmodell

I dag starter en underskriftskampanje mot foretaksmodellen som regjeringen vil utrede for universiteter og høgskoler. Initiativtakerne får støtte av Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag.

— Vi har fått svært mange tilbakemeldinger og veldig mye støtte etter kronikken vi hadde i Aftenposten og Khronos omtale av saken. Folk er bekymret over at regjeringen vil utrede å innføre en foretaksmodell i uh-sektoren, og det er ikke bare de som opplevde utredningen i 2003 som er bekymret, det er også yngre folk, sier en av initiativtakerne, Malcolm Langford.