onsdag 20. juni 2018

Kommende seminarer Forskerforbundet


Når
Kven
Innhald
Kvar
Haust 18
Alle i klubb TAP 
Kulturbygging TAP
Agder (?)
13.-16. sept.
Lokallagsstyre
Styreseminar
Svalbard (?)
Ultimo sept.
Alle i lokallaget
Søknad til HTA 2.5.1
Sogndal og Skype
Okt. 18
Alle i klubb FIN/FØS
Kulturbygging FIN/FØS
Vestlandet
Okt. 18
Alle i klubb FLKI
Kulturbygging FLKI
Vestlandet
Okt.-Nov. 18
Alle i klubb FHS
Kulturbygging FHS
Vestlandet
Nov. 18
Stipendiatar ved HVL
Stipendiatseminar
Bergen og Skype

TAP = Teknisk administrativt personale
FIN = Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
FHS = Fakultet for helse- og sosialvitskap
FLKI = Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
FØS = Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

mandag 18. juni 2018

Ikke noe pålegg om ABA fra departementet

- Når du har konsentrasjonsarbeid må du ha egen kontorplass. Det er rart hvor lite staten tar det innover seg, sier leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet til Universitetsavisa.
Departementet har IKKE lagt noen føringer med tanke på hvordan de ansattes arbeidsplasser skal utformes, jmf en artikkel i Dag og Tid nr. 24, 15.-21. juni. (krever abonnement)

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey skriver følgende til avisen:

"Arealnorma er fleksibel og skal møte ulike funksjonar. Derfor står det ingen ting i rundskrivet eller instruksen om kva arbeidsformer som skal nyttast, eller korleis kontora skal utformast."

Chaffey mener at normen på 23 kvadratmeter per ansatt ikke utelukker løsninger med cellekontor.

"Du legg inn ein føresetnad om opne kontorløysingar i ditt spørsmål. Kontorutforming tok vi ikkje stilling til når vi fastsette arealnorma, anna enn at det i konkrete prosjekt skal grunngjevast dersom det er behov for å gå utover norma."


Rundt seks kvadratmeter til cellekontor og dermed rundt 17 til andre formål er dermed en mulig løsning innenfor normen.

Det er samtidig støtte å hente fra andre statsansatte: "Rundt 2500 medlemmer i departementets fagforeninger har signert et opprop som blant annet krever faste plasser." Oppropet inneholder følgende krav:

  • Faste plasser til alle ansatte, 
  • ingen underdekning eller «clean desk»
  • Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.  
  • Øke arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, for å sikre nok areal til både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.  

– Vi trenger en ny debatt om valgt eller ansatt rektor

– Jeg tok feil. Vi trenger en ny debatt om valgt eller ansatt rektor, skriver professor Ragnar Audunson ved OsloMeti et debattinnlegg i Khrono.

Jeg var medlem av høgskolestyret i perioden 2011 – 2015. Som styremedlem valgt av de faglig tilsatte, argumenterte jeg for ansatt i stedet for valgt rektor og jeg tilhørte flertallet som på styremøtet i desember 2014 vedtok å gå inn for ansatt rektor.

Nå, etter snart tre års erfaring med ansatt rektorat, må jeg dessverre erkjenne at jeg tok feil. Den styrkingen av fagligheten i ledelsen av universitetet vårt som jeg trodde en ansatt rektor ville føre til, har ikke skjedd. Den reduksjonen i demokrati som mine meningsmotstandere for fire år siden mente et system med ansatt rektor ville lede til, ser dessverre ut til å ha materialisert seg.

torsdag 14. juni 2018

Vil ha grundig evaluering av strukturreformen

Khrono.no skriver at rektorer på fusjonerte universiteter og høgskoler mener det er svært viktig at departementet får satt fart på arbeidet med å evaluere hele strukturreformen.

Allerede i august 2016 etterlyste leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, en plan fra daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for en evaluering av strukturreformen. Signalene så langt fra Isaksen hadde vært at man ikke var så opptatt å evaluere reformen.

— Det er ikke planlagt noen evaluering av reformen i form av ekstern forskningsoppdragsevaluering. Vi har heller ikke knyttet noe følgeforskning til denne reformen, sa Isaksen til Khrono i august 2016.

Men etter at Aaslestad etterlyste Isaksen plan for evaluering kom det nye toner fra statsråden snaue to uker senere. Reformen skal evalueres, men man skulle vente med oppstart til 2017, var budskapet da.

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) uttrykte i desember 2017 bekymring for at det ikke var satt igang noen evaluering, mens statssekretær Bjørn Haugstad svarte med å bedyre at evaluering skal det bli, med oppstart en gang i 2018.

På NTNU bestemte de seg tidlig for å etablere følgeforskning på hele organisasjonen i etterkant av gigantfusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Første delrapport fra NIFU ble lagt fram 1.september 2016. I 2017 ble design på casestudier utviklet og spørreundersøkelse til vitenskapelig ansatte forberedt.

Via Khrono kan vi også lese at HVL nettopp engasjert NIFU

For sin egen del tror rektor Rokne at det fortsatt er ulike oppfatninger av fusjonen blant de ansatte, men at fagmiljøene i større grad merker at de er større og sterkere og har mer å spille på enn man hadde tidligere.

For egen regning er det fristende å legge til at dette sies samtidig med at en rekke fag ved HVL nå får høre om dramatiske reduksjoner i tildelt timetall til undervisningen – dog uten at endelige tall er kommet på bordet, noen uker før de fleste går ut i ferie. Dette er neppe helt kompatibelt med "større og sterkere" fagmiljøer.

Les hele saken: Fusjonsrektorer vil ha grundig evaluering av strukturreformen

OU-seminar om kulturbygging

OU-seminaret i Balestrand hadde kulturbygging som tema.

Blant det som ble diskutert var hvordan vi øke samhold gjennom fysiske møter, også på tvers av campus. Videre en mer systematisk tilnærming til møte med nye ansatte.

Medlemmene liker eposter med informasjon, som bør være bearbeidet av klubbstyret, så man vet hva man skal forholde seg til. Det oppfordres til å lenke til ff-hvl sidene så disse brukes.

Medlemmene er veldig opptatt om det er faktorer inn i ressursfordelingene. Medlemmene er unisont enige om at høgskolektorer får alt for lite FoU-tid. Spesielt med tanke på at man har universitetsambisjoner.

Les mer og se alle presentasjonene fra seminaret.

tirsdag 12. juni 2018

Muligheter og rettigheter i den nye bemanningsplanen og innplasseringsprosjektet

Mandag 11. juni 12:00-15:00 redegjorde advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundet, for Muligheter og rettigheter i den nye bemanningsplanen og innplasseringsprosjektet for teknisk administrativt ansatte ved HVL


Muligheter og rettigheter i den nye bemanningsplanen og innplasseringsprosjektet