torsdag 28. februar 2019

Fortsatt strid om åpent kontorlandskap

Diskusjonen om såkalte akvititetsbaserte arbeidsplasser, åpent kontorlandskap, har pågått lenge ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Når 300 av 900 ansatte ved HVL etter planen skal flytte inn i nybygget Kronstad 2 (K2) om rundt to år, er Statsbyggs snitt på 23 kvadratmeter per ansatt lagt til grunn. Det vil kreve at flere arbeidsplasser blir i åpent kontorlandskap.

Nå har saken nådd nye høyder og de ansattes representanter er ekstra bekymret. Like før jul sendte de tillitsvalgte et brev til styrelederen ved HVL, med hele styret, rektor, tillitsvalgte og Arbeidstilsynet på kopi.

En av de tillitsvalgte, Forskerforbundets Gjert Anders Askevold, bekrefter misnøyen blant ansatte og tillitsvalgte. Der uttrykker de tillitsvalgte bekymring for at nybygget ikke blir et undervisningsbygg som samsvarer med hva styret ønsker, at de ansatte ikke blir involvert nok i utformingen av lokalene og at de nye kontorlokalene kan svekke HVLs mulighet om å bli et universitet.

— Er det full strid om åpent landskap ved HVL nå?

— Ja, sånn kan du si det. Når noen nå ytrer ønske om hvordan K2 skal være, så er svarene gjennomgående preget av at det er for seint å påvirke,
sier Askevold til Khrono.

Forbud mot å diskutere skisser

I et annet vedlegg i sakspapirene er et notat fra to medlemmer som tidligere har sittet i i et brukerutvalg for nybygget. Heidi Bjørstad ved avdeling for ingeniør- og økonomifag og Forskerforbundets Kristin Hinna skrev i fjor at de ble nektet å diskutere brukergruppens arbeid og tegninger med de kolleger de representerte i brukerutvalget.

«Det ble i møtet nedlagt forbud mot å diskutere gruppens arbeid/tegningene med de kollegene vi satt som representanter for. Dette opplevdes som svært begrensende i forhold til en rimelig målsetting om å oppnå et best mulig resultat fra brukerutvalgets arbeid, et resultat som i størst mulig grad tar hensyn til brukernes reelle behov», skrev de to.

I notatet opplyste de også om at det i det siste møtet i utvalget ikke ble sendt ut sakspapirer, og at tegningene som var grunnlag for diskusjonene i brukerutvalget ble lagt på bordet først da møtet hadde startet.

torsdag 7. februar 2019

Spørsmål til ministeren om aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Mona Fagerås (SV) stilte skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø angående innføring av aktivitetsbaserte arbeidsplasser i UH-sektoren.

Spørsmål, begrunnelse og svar gjengis i sin helhet nedenfor: