fredag 27. desember 2019

Sykefraværet øker betydelig i kontorlandskap

Kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser kan fungere der flere jobber med samme oppgaver. Prisen synes blant annet å være økt sykefravær.
Foto: Anne Lise Norheim/ Halliburton
Kontorlandskap og delte kontorer tas i bruk for å spare plass, penger og øke effektiviteten. Nissen på lasset er betydelig større kostnader i form av sykemeldinger. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Når kontorlandskap kan bety 12 prosent høyere sykefravær og delt kontor 18 prosent høyere sykefravær, er det åpenbart at en del regnestykker kanskje bør gjøres om igjen, sier Stein Knardahl, avdelingsdirektør hos Statens arbeidsmiljøinstitutt, til NRK.

Arbeidsmiljøinstituttet har undersøkt 6000 kontoransatte, som har oppgitt om de deler kontor, sitter i landskap eller har eget kontor. Forskerne har fått samtykke til sjekke det legemeldte sykefraværet deres hos NAV. Dette skiller seg fra tidligere studier, som har basert seg på hva arbeidstakerne selv har oppgitt av sykefravær. Knardahl mener tallene fra NAV gir en mye mer pålitelig studie og at utslagene er så tydelige at de ikke kan skyldes tilfeldigheter.
– Det er mer smitte når man sitter sammen. Dessuten kan forstyrrelser gjøre det mer krevende og demotiverende å arbeide. Noen mennesker er ganske følsomme for støy. Og så vet vi at mange mennesker ønsker å være private. De synes det er negativt å bli sett på og føler de sitter på utstilling, sier Knardahl.

Statsbygg anbefaler ofte kontorlandskap. Normen gitt av regjeringen er 13 kvadratmeter på hver kontorplass. 23 kvadratmeter inkludert ganger, garderobe og toaletter.

– Vi må se på hva slags kontorløsning som er optimal for den enkelte bedrift, men vi skal ikke lage kontorløsninger som gjør folk syke, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Kilde: NRK via Arkitekturnytt.no

torsdag 19. desember 2019

God jul, og godt nytt år!

Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL vil ynskje deg ei riktig god jul!

Lokallaget ser attende på eit innhaldsrikt og spanande år. Vi har fortsatt å bygge Forskerforbundet sin indre struktur etter at vi fusjonerte til HVL, slik at vi kan sørve deg som medlem på ein god måte. Vi har landa på ein struktur som både ivaretek fakultet og avdelingar samt at vi tek vare på dei ulike nærregionane. Arbeidet med å bygge lokallaget vil være ein kontinuerlig prosess med mindre endringar framover.

Andre saker vi vil nemne er eit stadig fokus på medbestemmelse i ulike prosessar ved HVL. Nybygga i Bergen og Haugesund har vi nytta mykje tid på, samt organisasjonsendringar ved HVL. I løpet av året har det blitt halde fleire lønnsforhandlingar: Lokale forhandlingar i haust, samt forhandlingar på særskilt grunnlag der lønnsutjamning på tvers av nærregionar har hatt spesielt fokus. Alt i alt har Forskerforbundet sine medlemmar komme godt ut av lønnsforhandlingane.

Gjert Anders Askevold går ut i permisjon. Konstituert leiar frå midten av Januar er Kristin Lofthus Hope.

Lokallaget har søkt og fått midlar til ei rekkje OU seminar. Fleire av dei er alle medlemmane invitert til.

Født i 1963 eller seinare? No får du nye pensjonsregler!

De som er født en stund før 1963 husker kanskje den første filmen om Ian Flemings James Bond, "Dr No".
Født før eller etter 1963: det får konsekvenser for pensjon, men det er uansett viktig ikke å spille bort pengene.
Frå årsskiftet gjeld nye regler for opptening og uttak av alderspensjon for offentleg tilsette som er født i 1963 eller seinare. Dei som er opptekne av pensjon kallar dette den største endringa i offentleg tenestepensjon på 100 år. Her får du vite kvifor.

Dei viktigaste måla med endringane som trer i kraft 1. januar 2020 er:
 • Det skal løne seg å jobbe lenger
 • Det skal vere enklare å veksle mellom jobb i offentleg og privat sektor utan å tape pensjon
For deg som har opptening både før og etter 2020, skjer det ikkje noko før du vel å ta ut alderspensjon. Då vil pensjonen du har tent til og med 2019, og pensjonen du har tent frå og med 2020, bli utrekna på to ulike måtar.onsdag 18. desember 2019

Julelektyre 2019

Forskerforum har samlet de 10 mest leste sakene i 2019
 1. Lønnsstatistikk: Hvor mye tjener en forsker?
 2. Frank Aarebrot: – Må bli slutt på galskapen som kalles New Public Management
 3. Samordna opptak: Helt nytt studie ble landets mest populære
 4. «Bedragersyndromet»: – Skulle jeg gjort én ting annerledes i akademia, er det å bruke mindre tid på å lure på om jeg er god nok
 5. Nord universitet: – Hodeløs sentralisering som ikke kommer til å løse et eneste problem
 6. Klasseforskjeller i akademia: I en klasse for seg
 7. Nord universitet: – Det er ikke bare kroken på døra for utdanningen på Nesna. Det er kroken på døra for Nesna kommune
 8. Reiseregninger: UiO brukte 264 000 kroner på å granske Stenseths taxiturer
 9. Klimaforslag: Flyskatt på 9000 kroner for reiser utenfor Europa
 10. Nord universitet: Kunnskapsdepartementet ga UiT beskjed om å holde seg unna Helgeland

Og de 5 mest leste kronikkene
 1. Erling Nardo Dahl, Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen: Foreleserne prøvde noe nytt. Resultatene har vært overveldende.
 2. Minda Holm: Om å være kvinne i akademia
 3. Kristina Leganger Iversen: Kjære Universitetet
 4. Peter Fjågesund: Vi har opplevd et stille kupp
 5. Per Arne Bjørkum: Når forskerne er opptatt av alt som kan gå galt

OU-seminar i regi av Forskerforbundet ved HVL, 2020

23. jan 2020
Pensjon for framtida
 • Kurshaldar: Alexandra Plathe
 • Seminar for: Alle medlemmar
 • Stad: Bergen - Kronstad
24.-26.mars
Samarbeid ved NHH, UIB og HVL
 • Kurshaldar: Lokallagsstyret
 • Seminar for: Lokallagsstyret
 • Stad: Voss
5.-6. mai
Kompetanseutvikling og FOU ved profesjonsuniversitetet HVL
 • Kurshaldar: Lokallagsstyret
 • Seminar for: Alle medlemmar
 • Stad: Voss
19.-20. mai
Nettverksbygging for kjønnsbalanse i forskning og undervising
 • Kurshaldar: Kvinnenettverket
 • Seminar for: Kvinner i lokallaget 
 • Stad: Skjerjehamn
8.-9.-10. september
Sentrale og lokale lønnsforhandlingar
 • Kurshaldar: Forskerforbundet sentralt ved Vegard Thorbjørnsen 
 • Seminar for: Alle medlemmar 
 • Stad: Sogndal - Bergen - Stord 
24.-26. september
Styreseminar: Lønnsforhandlingar og medråderett
 • Kurshaldar: Lokallagsstyret
 • Seminar for: Lokallagsstyret
 • Stad: København
27. - 28. oktober
Stressmestring
 • Kurshaldar: Aksel Inge Sinding
 • Seminar for: Lokallagsstyret
 • Stad: Os - Solstrand 
1. november
Stipendiaters rettigheter
 • Kurshaldar: Jon Iddeng
 • Seminar for: Stipendiatar
 • Stad: Bergen - Kronstad

Møteplan for 2020

Styret i Forskerforbundet møter fredag 12.30 – 14.00 

Meld inn moglege sakar ei uke før FF-styremøta.

Ein av nestleiarane skal delta på IDF-møtet!  

Styremøte HVL 
IDF-møte 
FF styremøte 
Torsdag 6/2-20 
Måndag 3/2-20 
Fredag 31/1-20 
Onsdag 11/3-20 
Måndag 9/3-20 
Fredag 6/3-20 
Torsdag 30/4-20 
Måndag 27/4-20 
Fredag 24/4-20 
Torsdag 18/6-20 
Måndag 15/6-20 
Fredag 12/6-20 
Torsdag 27/8-20 
Måndag 24/8-20 
Fredag 21/8-20 
Torsdag 24/9-20 
Måndag 21/9-20  
Fredag 18/9-20 
Torsdag 29/10-20 
Måndag 26/10-20 
Fredag 23/10-20 
Torsdag 26.11-20 
Måndag 23/11-20 
Fredag 20/11-20 

torsdag 12. desember 2019

Universitetet i Malmø bygger om – dropper «aktivitetsbasert» og «clean desk»

Hovedrommet i Niagara. Ikke helt ulikt noe vi vil bli kjent med i K2.
Foto: News Øresund - Johan Wessman
Etter massive protester bygges et bygg ved Malmö universitet om. Prisen på det ledelsen karakteriserer som en feil blir 20 millioner svenske kroner, ifølge du&jobbet.

Saken er også aktuell etter at nettopp spørsmål omkring manglende medvirkning nylig var oppe i HVLs styre.

Niagara-bygget i Malmø skulle vise for omverdenen det mange ikke trodde var mulig: At åpne kontorlandskap kan fungere for ansatte og studenter i kunnskapssektoren.

Under slagordet «mötesplats, kommunikation, öppenhet, flexibelt och innovation» ble Niagara-bygget åpnet ved Malmö universitet. Bygget kostet 750 millioner svenske kroner å bygge, og er høyskolens nest største. Det rommer to fakulteter, 500 tilsatte og 4500 studenter.

Bygget hadde et «aktivitetsbasert» konsept, med fleksible plasser og «clean desk».

– Denne ombyggingen kommer til å koste litt, men det viktigste er at arbeidsmiljøet blir bra, sier rektor ved Malmö universitet, Kerstin Tham til Khrono.