onsdag 4. mars 2020

Årsmøte Forskerforbundet HVL 19. mars 2020

Årsmøtet er som en fyrlykt: et fast holdepunkt, som også viser vei videre.
Originalbilde: SIWR
Merk – nytt møtetidspunkt blir 30. april kl 12.30 - 14. Se epost fra lokallaget.

Forskerforbundet ved HVL inviterer til årsmøte i lokallaget 19. mars kl. 14.15 (felles videokonferansemøte på dei ulike campus)

Møt opp her:
 • Bergen: F228 (Kronstad)
 • Stord: BIB107, BIB107-styrerom
 • Haugesund: HGSD 2086, v/studentkaféen
 • Sogndal: Stad i Høgskulebygget (2.etg)
 • Førde: Informasjon kjem
Påmelding: Årsmøte Forskerforbundet HVL 19. mars kl. 14.15

Kan du ikkje delta fysisk, du kan følgje møtet om du limer lenka under inn i søkefeltet i Skype: sjå informasjon i utsendt epost.

Dagsorden:
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av to personer for signering av protokoll
 • Godkjenning av årsmelding 05.03.19-05.03.20
 • Godkjenning av regnskap 2019
 • Godkjenning av budsjett
 • Godkjenning av lokallagsvedtekter
 • Valg av lokallagsstyre
 • Valg av valgkomité
 • Øvrige innmeldte saker
Dagsaktuelle saker i lokallaget

Middag i nærregionane kl. 17.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar