onsdag 18. mars 2020

Utsatt årsmøte

Det er ein utfordrande situasjon me er i for augneblinken, og då viktig å ha fokus på det som er mest naudsynt.

Difor vel lokallaget å utsetje årsmøtet som skulle ha vore gjennomført torsdag 19. mars.

Nytt møte 30. april kl. 12.30 digitalt. Se epost fra lokallaget med link til Zoom.

Forskerforbundet ved HVL skulle også ha invitert til eit OU seminar 5-6 mai, men dette utset/avlyser me.

Det er viktig å halda seg oppdatert på informasjon og retningslinjer som ligg ute på HVL si samleside på Vestibylen.

Forskerforbundet har også laga til ei informasjonsside.

Ta også ei runde på min side på Forskerforbundet.no – sjekk at dine opplysingar stemmer. Viktig å kunne nå dykk i denne situasjonen.

Ta kontakt med oss i Forskerforbundet ved HVL:
  • FLKI: Olav Christian Ruus
  • FIN: Deta Gasser
  • FHS: Ellen Johanne Svendsbø
  • FØS: Kristin Lofthus Hope og Monika Alvestad Reime
  • FA: Trond Brattelid
  • Hovudtilitsvald: Kristin Lofthus Hope

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar