torsdag 28. mai 2020

Dialogmøte om Universitetsprosjektet

Forskerforbundets lokale leder Kristin Loftus Hope er en av de som skal holde innlegg under morgendagens (29.5) webinar.

Noen av spørsmålene som vil bli tatt opp i webinaret er
  • Hva betyr en profesjons- og arbeidslivsretta profil i praksis?
  • Hva innebærer denne profilen for den enkelte ansatte (utdanning, forskning og/eller administrasjon)?
  • Hvilken kompetanse må et arbeidslivsretta universitet ha?
PROGRAM:

11.30-11:35: Åpning ved Berit Rokne, rektor

11:35-11:40: Alice Kvåle, prodekan for forskning ved FHS, Bergen

11:40-11:45: Gunn Haraldseid, prodekan for utdanningskvalitet ved FLKI, Haugesund

11:45-11:50: Geir Kåre Resaland, professor ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag og leder av SEFAL (Senter for fysisk aktiv læring), Sogndal

11:50-11:55: Kristin Loftus Hope, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet og førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og administrasjon, Bergen

11:55-12:00: Arvid Hallén, styreleder

12:00-12.30: Diskusjonsrunde mellom innlederne og prosjektledelsen

12:30-13:00: Spørsmål/innspill fra alle deltakerne

13:00: Oppsummering ved Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning


Møtet vil bli tatt opp og lagt ut på Vestibylen i etterkant.

Les om universitetsambisjonen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar