fredag 23. oktober 2020

Foreslår 7 millioner kroner i koronatillegg

Medlemmer av LO, Unio og YS samt de uorganiserte får et generelt tillegg i lønnsoppgjøret. Det sentrale oppgjøret satte ikke av midler til lokale forhandlinger for disse, men arbeidsgiverne kan bruke av egne midler.

Høgskulen på Vestlandet hadde ikke egentlig satt av penger til å gi noe ekstra i lønnsforhandlinger i år. Rektor ber imidlertid styret om sju millioner kroner ekstra til å kunne gi HVLs ansatte et varig lønnstillegg. Årsaken er merarbeidet de ansatte har tatt på seg siden Norge stengte ned på grunn av koronapandemien.

– En krise som vi har vært gjennom, og fremdeles er i, kan være krevende på mange måter, det er ikke urimelig å legge vekt på dette inn mot en lønnsforhandling, heter det i sakspapirene.

7 millioner kroner er 0,5 prosent av høyskolens lønnsutgifter.

– Organisasjonene ved HVL skal sende brev til styret der vi støtter forslaget, sier Forskerforbundets tillitsvalgt ved HVL, Kristin Lofthus Hope. Hun mener også det er en god anerkjennelse av den ekstra innsatsen de ansatte har gjort i en svært vanskelig periode.

– Alle ved høyskolen har gjort en stor innsats, og det er viktig å anerkjenne det. De har tatt et felles løft for å digitalisere undervisning, gjennomføre eksamener, for teknisk gjennomføring, og forskning. Det handler om å få hele høyskolen til å produsere under spesielle omstendigheter, sier Hope.

Dersom styret bevilger pengene når de møtes i Sogndal onsdag 28. oktober vil fagforeningene begynne forhandlingene om hvordan tillegget skal fordeles. Her finnes ulike muligheter, alle ansatte kan få et likt kronetillegg, de kan få en prosentmessig økning eller de kan bli hevet til et høyere lønnstrinn.

– Forskerforbundet sin mening er at her har vi løftet sammen, et kronetillegg kan være en måte å løse det på, men det må følge vanlig prosedyre, sier Hope.

Hvis det gis som et likt tillegg til alle høyskolens rundt 1700 ansatte, kan de få rundt 4000 kroner i lønnsøkning hver, i tillegg til de prosentene som er gitt i det generelle oppgjøret i staten.

Kilde: Forskerforum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar