onsdag 20. januar 2021

Pensjon for framtida – seminarer

Foto: pxhere
Forskerforbundet inviterer til halvdags- Teamsseminar for alle medlemmar om pensjon av og med Alexandra Plahte. Se epost fra lokallgsleder Gjert Anders Askevold for link til møtet.Merk ulike datoer for medlemmer født før og 1. januar 1963. Møte for de født før 1963 blir den 10. februar, mens møtet for de født i 1963 eller senere blir den 11. februar

10. februar  2021  – For medlemmer født før 1963
Oppstart 09.00 avsluttast om lag 12.30

11. februar  2021  – Medlemmer født i 1963 eller senere
Oppstart 09.00 avsluttast om lag 12.30


NB! Videoene fjernes etter uke 7.

Opptak – For medlemmer født før 1963


Opptak – For medlemmer født i 1963 eller senere


Program
Kort innledning
 • Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
 • Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
 • Hvor finner jeg mine tall?
 • Kan jeg selv påvirke folketrygdens alderspensjon?
Pensjon gjennom arbeidsforhold (Tjenestepensjon)
 • Kort om ytelsesordninger generelt
 • Spesielt om brutto-dagens offentlige tjenestepensjonsordning
 • Kort om ny offentlig tjenestepensjon
 • Hvor finner jeg mine tall for pensjon gjennom arbeidsforhold?
 • Kan jeg selv påvirke alderpensjonen fra tjenestepensjonsordningene?
Avtalefestet pensjon
 • Dagens offentlige AFP ordning
 • Full AFP eller AFP kombinert med annen inntekt?
 • Kort om AFP i privat sektor
 • Kort om fremforhandlet ny AFP ordning offentlig sekto
Øvrige dekninger
 • Kort om uføretrygd fra NAV
 • Uførepensjon/uføretrygd, etterlatte- og barnepensjon
 • Forsikringsdekninger
Oppsummering

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar