onsdag 17. februar 2021

Veileder for Utforming av et 2.5.3-krav

Forskerforbundet har laget en veileder for Utforming av et 2.5.3-krav ved HVL

Etter Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 (tidligere 2.3.4) er det anledning til å fremme krav om endring av stillingskode og/eller lønnsplassering.

Et 2.5.3 krav må begrunnes i «vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakerens lønn. Dette innebærer at en må sammenligne arbeidstakerens arbeid og ansvar på kravtidspunktet med det arbeid og ansvar vedkommende hadde på det tidspunktet lønnen sist ble vurdert». De nye arbeidsoppgavene det her er snakk om må ligger på et høyere kvalitativt nivå enn tidligere. Et 2.5.3 krav vil derfor ikke gjelde nye oppgaver som vil være en naturlig del av jobbens utvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar