torsdag 27. mai 2021

Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen.

Også LO Stat og YS Stat valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:
En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent
Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt. Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil

Les protokollen fra forhandlingene.

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.

– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik.

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at disse skal komme medlemmene til gode.

fredag 21. mai 2021

Streikeuttak 2021

Les: Enighet i mellomoppgjøret i staten

I tilfelle konflikt i lønnsoppgjøret har medlemmer som kan bli tatt ut har fått melding via E-post/SMS. 

Frist for meglingen er kl 24.00 onsdag 26. mai. Det betyr at første mulige streikedag kan bli torsdag 27. mai.

Dersom det ikke blir enighet vil alle medlemmer være i konflikt, men det er kun noen medlemmer som streiker på vegne av alle. Ansatte som er i konflikt skal ikke gjøre arbeidsoppgaver som ellers ville blitt gjort av en kollega som er tatt ut i streik.

Ledere kan utføre arbeid som ligger inn under deres ansvarsområde. Dette kan også omfatte oppgaver som vanligvis utføres av de som er i streik.

Verneombud skal utføre sine oppgaver og plikter som normalt.


onsdag 12. mai 2021

Hjernekraftprisen 2021

Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021.