tirsdag 28. september 2021

Vil stoppe forskrift om egenbetaling

Foto: KaVass
Et forslag til ny forskrift om egenbetaling var på høringsfristen i vår. Departementet kommer nå med den nye forskriften, kun få uker før en ny regjering er på plass. De partiene som nå har flertall var imot forskriften i sin nåværende form.

Leder i Forskerforbundet, Guro Lind, er bekymra for konsekvensene av den nye forskriften som nå er vedtatt, hvis den ikke blir stoppet.

— Vi ser her at man kan risikere på fleksible utdanninger at noen kjøpers eg plass, mens andre må kjempe seg inn gjennom karakterer eller andre opptakskrav. Dette er ikke rettferdig og etter vårt syn et lite bærekraftig system, sier Lind til Khrono.

Lind trekker også fram at man kan se konturene av en utvikling der rike arbeidsgivere i større og større grad kan legge premissene for hvilke utdanningstilbud universiteter og høgskoler legger opp til, og at dette igjen også vil påvirke forskningen.

Kilde: Khrono

mandag 6. september 2021

Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL august 2021

Originalbilde: mohamed hassan / 1170 snímky

Her finner du en Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL, per august 2021.

I dokumentet finner du statistikken i firehovedbolkar:

  1. Totaloversikt
  2. Fakultetsvis oversikt
  3. Sammenligning mellom nærregioner
  4. Sammenligning mellom kjønn

Vi minner om at medlemmer kan sende inn sine lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger. Krav sendes på eget skjema til din klubbleder. Se epost fra lokallagsleder med vegdlagt skjema.

Se også presentasjonen fra Forskerforbundets seminar om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn.

Merk søknadsfrist 10. september.