torsdag 28. april 2022

Vervepremie til nye medlemmer

En presentasjonskontroller/ laserpeker som kan fjernstyre presentasjoner bør være i alle foreleseres verktøykasse. Med en slik kan du bevege seg fritt i klasserommet samtidig som du blar mellom bildene i presentasjonen din. Det gir en helt annen bevegelsesfrihet og gjør forelesningene til en enda bedre opplevelse.

Lokallagsstyret gir denne våren en slik presentasjonskontroller i velkomstgave til alle nye medlemmer av Forskerforbundets lokallag ved HVL.

Du finner informasjon om medlemskap her.

Allerede medlem? I så tilfelle kan du få et gavekort ved å verve en eller flere kolleger.

søndag 3. april 2022

Akademisk ytringsfrihet

Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet, ledet av Anine Kierulf, la 30. mars fram sin utredning.

Utvalget ble satt ned for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak for å styrke den. Utvalget presiserer at selv om lovgivning, politiske tiltak, institusjonelle strategier og klok ledelse har betydning, vil slikt i bunn og grunn ikke ha effekt uten at akademikerne selv tar tak i de utfordringer den akademiske ytringsfriheten møter. God ytringskultur på bygges nedenfra, hver dag.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind støtter flere av forslagene, men savner et sterkere strukturelt blikk i NOUen, noe hun også etterlyste i forkant av framleggelsen.

Blant Forskerforbundets innspill til utvalget var at akademisk frihet må gjelde alle forsknings- og utdanningsinstitusjoner – også utenfor UH-sektoren. Det er ikke tatt med.

Utvalget er opptatt av å legge bedre til rette for formidling av forskning. Det mener Lind er positivt.

Forskerforbundet vil komme med ytterligere kommentarer og innspill etter en grundig gjennomgang av ekspertutvalgets rapport.