tirsdag 24. mai 2022

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Den økonomiske rammen er på totalt 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Overhenget er beregnet til 1,7 prosent, og glidningen til 0,4 prosent. 0,1 prosent er satt av til fellesbestemmelser. Den disponible rammen er på 1,64 prosent, og avsetningene til lokale forhandlinger blir på 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Unio gikk til årets lønnsforhandlinger med mål om en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Denne avtalen er nå en realitet. Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte.

Avtalen til Unio og Akademikerne innebærer blant annet at alle lønnstillegg skal fordeles lokalt ved den enkelte virksomhet. Kollektiv lønnsdannelse er et viktig element i avtalen, med mulighet for både generelle tillegg og gruppetillegg.

Den nye hovedtariffavtalen vil gjelde fra 1. mai 2022 til 30. april 2024

Den nye tariffavtalen vil sendes på uravstemning til Unios medlemmer i staten, i henhold til reglene i hovedavtalen.

Les hele saken på Forskerforbundets nettsider.

lørdag 21. mai 2022

Lønnsoppgjøret 2022

Fra Unios streik i 2008 – Foto: GAD
Se Unios samleside for lønnsoppgjøret 2022
, samt Forskerforbundets side om samme tema.

Fredag 29. april ble det brudd i forhandlingene med staten (gjelder Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne). Meklingen startet 2. mai, og fristen for å komme til enighet er satt til mandag 23. mai ved midnatt.

Dersom det ikke kommer til enighet i meklingen, ender oppgjøret i konflikt. Da kan det bli streik fra tirsdag 24. mai.

Hvem blir berørt

Alle som kan bli tatt ut i streik i første runde har fått beskjed om dette. Men, dersom det ikke blir enighet vil alle medlemmer være i konflikt, men det er kun noen medlemmer som streiker på vegne av alle

Ansatte skal ikke gjøre arbeidsoppgaver som ellers ville blitt gjort av en kollega som er tatt ut i streik. Unntaket er ledere, som kan utføre arbeid som ligger inn under deres ansvarsområde. Dette kan også omfatte oppgaver som vanligvis utføres av de som er i streik.

Verneombud skal utføre sine oppgaver og plikter som normalt.

Markering

Tirsdag 24. mai, kl. 18.00, vil vi samle så mange av Unios medlemmer som mulig fra hele Bergen og omegn på Torgallmenningen i Bergen. Det blir musikk og appeller. Møt opp med kollegaer og venner!

Hvis ikke det blir streik, blir det ingen markering.

ALLE medlemmer bør gå inn og oppdatere sine kontaktopplysinger (spesielt mobiltelefonnummer og privat e-postadresse) og lønnsopplysinger på min side på www.forskerforbundet.no.

fredag 20. mai 2022

Kvinnenettverket ved FF-HVL

Foto: fzzxs
Kvinnenettverket ved FF-HVL ønsker å bidra i systematisk arbeid mot kjønnsdiskriminering og med klare mål for likestilling. Målet med kvinnenettverket er å legge til rette for møteplassar og arbeide for å skape ein betre kjønnsbalanse i vår eigen organisasjon. Årlege OU-seminar i perioden 2016-2022 har vore sentrale møteplassar for å halde fram med dette arbeidet (invitasjonen til desse går til alle kvinnelege FF-medlemmar i HVL).

Liste over gjennomførte OU-seminar med nettverket:
  • 2016 «Korleis ta vare på seg sjølv og sin eigen arbeidssituasjon» (Campus Sogndal & Førde)
  • 2017 «Reiskap for påverknad» (Campus Sogndal & Førde)
  • 2018 «Presentasjonsteknikk og møteleiing» (Campus Sogndal & Førde)
  • 2019 «Er kjønns(u)balansen i akademia ditt ansvar? Om kvinner, synlegheit og kommunikasjon» (fom 2019 felles for alle HVL campus)
  • 2021 «Kvinnenettverk i akademia»
  • 2022 «Kvinner opp og fram – balanse i akademisk publisering»
Kvinnenettverket er ope for alle kvinnelege medlemmar i FF, tilsett i HVL. Om du ønskjer å lære meir om nettverket kan du bli med i vårt Teams-rom «Kvinnenettverk ved HVL/FF» ved å kontakte Ane Bergersen ane.bergersen@hvl.no