fredag 20. mai 2022

Kvinnenettverket ved FF-HVL

Foto: fzzxs
Kvinnenettverket ved FF-HVL ønsker å bidra i systematisk arbeid mot kjønnsdiskriminering og med klare mål for likestilling. Målet med kvinnenettverket er å legge til rette for møteplassar og arbeide for å skape ein betre kjønnsbalanse i vår eigen organisasjon. Årlege OU-seminar i perioden 2016-2022 har vore sentrale møteplassar for å halde fram med dette arbeidet (invitasjonen til desse går til alle kvinnelege FF-medlemmar i HVL).

Liste over gjennomførte OU-seminar med nettverket:
  • 2016 «Korleis ta vare på seg sjølv og sin eigen arbeidssituasjon» (Campus Sogndal & Førde)
  • 2017 «Reiskap for påverknad» (Campus Sogndal & Førde)
  • 2018 «Presentasjonsteknikk og møteleiing» (Campus Sogndal & Førde)
  • 2019 «Er kjønns(u)balansen i akademia ditt ansvar? Om kvinner, synlegheit og kommunikasjon» (fom 2019 felles for alle HVL campus)
  • 2021 «Kvinnenettverk i akademia»
  • 2022 «Kvinner opp og fram – balanse i akademisk publisering»
Kvinnenettverket er ope for alle kvinnelege medlemmar i FF, tilsett i HVL. Om du ønskjer å lære meir om nettverket kan du bli med i vårt Teams-rom «Kvinnenettverk ved HVL/FF» ved å kontakte Ane Bergersen ane.bergersen@hvl.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar