mandag 7. november 2022

Seminar om Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet

Tom Skauge holder sitt innlegg. Foto: Trond Brattelid.
Forskerforbundets lokallag arrangerte et seminar med tema Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet.

Berekraftig for kven? spurte Tom Skauge i sitt innlegg:
Ansatte som har sine arbeidsplasser i K2 fortalte som sin arbeidshverdag: Shrey Nischal, Hedvig Kristin Rørvik, Eline Skirnisdottir Vik, Håvard Ulstein og Sølvi Marie Risøy .

Arbeidsgruppen ble konstituert i juni 2022, rapporterer til direktør for økonomi og areal. Leder for arbeidsgruppen er Karl Henrik Svensson. Bakgrunnen for arbeidet er at HVL fra og med studieåret 22/23 ikke vil kunne tilby alle ansatte en egen fast arbeidsplass på grunn av manglende kapasitet. 

Det er fra Toppledergruppen kommet signaler om at arbeidsplass-situasjonen fremover må håndteres innenfor dagens arealrammer. I større grad må ansatte belage seg på sambruk og deling av arbeidsplasser. Arbeidsgruppen er bedt om å se på hva sambruk krever av tiltak og organisering, samt utarbeide nye retningslinjer for disponering og bruk av arbeidsplasser.

Arbeidsgruppen skal videre se på:
  • Delingsprinsipper  for  sambruk; Hva  mener  vi  med  sambruk?

  • Dekningsgrad;  Om  HVL  ikke  kan  tilby  alle  ansatte  en  egen  fast  plass,  hva  er  da  akseptabeldekningsgrad av arbeidsplasser for ansatte? 
  • Fristilling av arbeidsplass; Alle  ansatte  må  fristille  arbeidsplassen  sin  når  den  ikke  er  i  bruk.
  • Tiltak  for  oppbevaring  av  personlige  eiendeler  og  utstyr;  
  • Innføring av clean desk på alle arbeidsplasser; Skal alle arbeidsplasser være ryddet etter cleandesk prinsippet?
  • Utrustning av arbeidsplass; docking, møblering, o.l.

Knut Fostervold holder sitt innlegg. Foto: Trond Brattelid.

Knut Inge Fostervold, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, snakket om Kontorløsninger i lys av pandemien. Hvor skal vi og hvorfor? 

Kristine Hope holder sitt innlegg. Foto: Trond Brattelid.
Dagsaktuelle saker i Forskerforbundet v/Kristin Lofthus Hope

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar