fredag 7. juli 2023

Et lite frempek mot lokalt lønnsoppgjør

Fristen for å  komme til enighet i de lokale oppgjørene er 31. oktober, men fire utdanningsinstitusjoner er allerede blitt enige om størrelsen på det generelle tillegget.

Slik er status: 
  • Universitetet i Oslo (UiO): 5,3* prosent lønnsøkning
  • Universitetet i Bergen (UiB): 5,3* prosent lønnsøkning
  • OsloMet: 5,3 prosent lønnsøkning eller minimum 31.000 kroner
  • Høgskolen i Innlandet: 4 prosent lønnsøkning (individuelle tillegg fordeles etter forhandlinger til høsten)
  • Høgskolen i Østfold: Kronetillegg på 26 000 kroner for årslønn inntil 634 999 og prosenttillegg på 4,1 prosent for årslønn fra og med 635 000
Kilde: Khrono

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar