Lokallagsstyre

Hovudtillitsvalt og leiar 

Gjert-Anders Askevold 

Nestleiar Sogn og Fjordane 

Nestleiar Bergen 

Nestleiar Stord - Haugesund 

Sigrid Bøyum 

Kristin Lofthus Hope 

Olav Christian Ruus 

Vara for Nestleiar SogF 

Vara for Nestleiar Bgo 

Vara for Nestleiar SH 

Tone Jørgensen 

Alvhild Alette Bjørkum 

Irene Waage 

 

 

 

Klubbleiar FHS 

Klubbleiar FIN 

Klubbleiar FLKI 

Klubbleiar FØS 

Klubbleiar FA 

Ellen Johanne Svendsbø 

Deta Gasser 

Terje Myklebust 

Pål Berg Svenungsen 

Trond Brattelid 

Klubb FHS 

Klubb FIN 

Klubb FLKI 

Klubb FØS 

Klubb FA 

Ragnhild Ihle 

Lars Arne Jordanger 

Ingjald Pilskog 

Jorunn Steensnæs 

Tonje Velde 

Knut Magne Aanestad 

Carsten Gunnar Helgesen 

Ane Bergersen 

Monika Alvestad Reime 

Svein Bjarne Brandtsgård 

Åse Renolen 

Svein Gunnar Sjøtun 

Kari Olene Oma Rønnes 

Kristin Lofthus Hope 

Bente E. R. Hatlevoll 

Agnes Merete Fotland 

Martin Fodstad Stølen 

Maria-Rosa Raphaela Doublet 

Willy Myhre 

Jan Ove Henriksen 

 

 

Olav Christian Ruus 

 

June Audsdotter Stafsnes 

Slik vil lokallaget ved HVL være organisert frå 1. august 2021Lokallagsstyre Forskerforbundet sitt lokallag ved Høgskulen på Vestlandet