Klubbstyrene

Se komplett organisasjonskart Forskerforbundet HVL

Klubb FIN
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap


Alvhild Alette Bjørkum

Alvhild er leder av Forskerforbundsklubben ved FIN (FF-FIN). Hun er førsteamanuensis og nevrofysiolog. 

Alvhild har vært klubbleder og nestleder også ved tidligere FF-HiB i mange år og er opptatt av ansattes arbeidsvilkår og medbestemmelse med vekt på både undervisning og forskning.

Deta Gasser 

Deta er nestleder ved FIN. Hun arbeider som førsteamanuensis på institutt for miljø- og naturvitskap (IMN), campus Sogndal, faggruppe geologi, hvor hun er ansatt siden 2016. Som tillitsvalgt på IMN er hun opptatt av at medlemmene i FF får gode ubyråkratiske arbeidsforhold for undervisning og forskning.Gisle Romslo Kleppe 

Gisle arbeider som høgskolelektor på Institutt for data og realfag, campus Haugesund. Han har lang erfaring som hovedtillitsvalgt og nestleder på tidligere FF-HSH hvor han har arbeidet siden 1990.

Gisle er vår tallknuser, er opptatt av lønn og en rimelig, rettferdig fordeling av goder.


Øyvind M. Berge

Øyvind er sekretær for klubben ved FIN. Han er førstelektor i arbeidsliv, innovasjon og regional utvikling og arbeider ved Mohnsenteret.

Som tillitsvalgte er Øyvind opptatt av at medlemmene skal ha gode arbeidsforhold – herunder god lønnsutvikling og tilstrekkelig tilgang på egnede arbeidsplasser for høykonsentrasjonsaktivitet (kontor).Lise Bjørkhaug Gundersen 

Lise er medlem i klubben ved FIN. Hun er professor i molekylær patologi og molekylær biologi på institutt for bio- og kjemiingeniør (IBK), campus Bergen, og vært ansatt siden 2016.

Lise er også representant i Forskning og Innovasjonsutvalget ved FIN, og opptatt av gode forskningsforhold for medlemmene ved FIN.

Klubb FLKI
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrettAndrea Eikset

Andrea er klubbleder og arbeider som høgskolelektor i Bergen ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Hun arbeider med stor interesse for fagforeningen og ønsker å ivareta medlemmers interesser (og humor)! Høsten 2013 kom hun til HiB/HVL og har siden dette for det meste arbeidet med matematikkdidaktikk og IKT, samt en del koordineringsarbeid. For tiden går det mye i forsknings- og utviklingsprosjekter med vekt på realfag, digitalisering og kompetanseutvikling. Andrea bruker også mye tid på sosiale medier både med og uten faglig innhold.Olav Christian Ruus
Nestleder Olav Christian sogner til Campus Stord, ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han har bred erfaring med internasjonalisering og komparativ forskning, gjennom sitt arbeid som høgskolelektor. 

På fritiden er Olav Christian en aktiv mann, og har alltid med joggesko på samlinger utenfor campus. Han smitter alle rundt seg med sitt gode humør, og er en engasjert fagforeningsmann. 

Christina Løkslett
Christina Løkslett jobber som høgskolelektor i engelsk sosiolingvistikk og fagdidaktikk ved lærerutdanningen ved campus Sogndal. Hun er klubbstyremedlem.

Hun har jobbet ved HiSF/HVL siden høsten 2013. I perioden 2015-2017 satt hun som styremedlem i lokallaget ved FF ved HiSF, og etter hvert i det utvida storystyret i FF ved HVL, før nytt styre kom på plass våren 2018.

Sissel Rosland 

Sissel Rosland jobbar som professor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Campus Bergen, og underviser i moderne historie på samfunnsfag i lærarutdanninga. Ho har forskingsinteresser innafor irsk, britisk og norsk moderne politisk historie, blant anna knytt til konflikt, minnekultur, historiebruk, demokratisering og utdanningspolitikk. Ho har eit sterkt engasjement for å sikre demokratisk påverknad for dei tilsette ved HVL på alle nivå og i alle prosessar.
Klubb FØS
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap


Kristin Lofthus Hope

Kristin er klubbleiar, og held til i Bergen ved Institutt for økonomi og administrasjon.

Kristin kom til HVL frå ein seniorforskarstilling ved Uni Research Rokkansenteret våren 2017, og arbeider no som fyrsteamanuensis.

Det er organisasjonsstudiar i ei vid forstand som er undervising- og forskingsinteressene.
Hilde Sandhåland

Hilde begynte som stipendiat ved daværende Høyskolen Stord/Haugesund i 2011.

Hun arbeider for tiden som førsteamanuensis på institutt for maritime studier, campus Haugesund. Der underviser hun i sikkerhetsrelaterte fag og forsker på sikkerhetsrelaterte problemstillinger i den maritime industrien.
I tillegg har hun arbeidet med Helse Miljø og Sikkerhet både i bygge- og anleggsnæringen og olje- og gassindustrien.Monika Alvestad Reime
Førsteamanuensis ved institutt for Økonomi og samfunnsvitskap, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Sosionom med doktorgrad i administrasjon – og organisasjonsvitenskap frå Universitetet i Bergen. Underviser ved master i organisasjon og leiing og forskar på ulike tema innanfor velferdstenester og offentleg politikk. Med særleg interesse for barnevern, rus og profesjon.

Jobbar ved campus Sogndal, men underviser mest i Førde og Bergen.Klubb TAP
Teknisk administrativt personale


Trond Brattelid

Trond Brattelid er leder for TAP. Han er Forskningsrådgiver ved Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon.

Trond kom til HiB/HVL i 2016 fra en forskerstilling ved Nasjonal Senter for Ernæring og Sjømatforskning i Bergen.

I rollen som tillitsvalgt har Trond et spesielt fokus på at teknisk administrativt ansatte ved HVL skal være synlige i organisasjonen og ha gode arbeidsforhold med muligheter til kompetanseheving.


Tonje Velde 

Tonje Velde er nestleder i FF-TAP. Hun er spesialbibliotekar og jobber i høgskolebiblioteket ved campus Haugesund.

Hun begynte å jobbe ved Høgskolen Stord/Haugesund i 2009, og kom da fra jobben som bibliotekar i Helse Fonna HF.

Bente Hatlevoll

Bente Hatlevoll er spesialbibliotekar og klubbstyremedlem. Hun jobber på HVL-biblioteket Campus Sogndal.

Hun har jobbet ved HiSF/HVL siden 1983. Hun har tidligere vert styremedlem i lokallaget ved FF i HiSF, senere plasstillitsvalgt for Fellesadministrasjonen ved HiSF.

I rollen som tillitsvalgt ønsker hun fokus på gode arbeidsforhold, lønn, muligheter for kompetanseheving og medbestemmelse.


Klubb FHS
Fakultet for helse- og sosialvitskap

Ellen J. Svendsbø

Ellen J. Svendsbø er klubbleder og arbeider som førsteamanuensis på Stord, på sykepleierutdanningen, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Hun har vært ansatt siden 2010, og disputerte oktober 2018 ved Karolinska Institutet med doktoravhandlingen som omhandlet det å være pårørende til personer med ulik type demens. Fagforeningsarbeid har alltid vært viktig for henne, og hun snakker gjerne om hvor viktig det er for ALLE arbeidstakere.

På fritiden er hun gjerne på fjellet eller i hallen å spiller volleyball med venner. Tre barn med aktive hverdager i hver sine fritidssysler og en aktiv Labradoodle hund får henne til å lade batteriene mellom arbeidsøktene.