Klubb FIN

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Deta Gasser 


Deta er klubbleder ved FIN. Hun arbeider som førsteamanuensis på Institutt for miljø- og naturvitskap (IMN), campus Sogndal, faggruppe geologi. Som tillitsvalgt på IMN er hun opptatt av at medlemmene i FF får gode arbeidsforhold for undervisning og forskning, og en kontorsituasjon som er egnet for høykonsentrasjonsarbeid.

Kyrre Skjerdal

Nestleder

Lars Arne Joranger 


Lars Arne er styremedlem i klubben ved FIN. Han er førsteamanuensis i statistikk ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER), der han har vore tilsett sidan 2017.


Som tillitsvald er Lars Arne opptatt av at medlemmane skal ha gode arbeidsforhold for å drive både med forskingsaktivitetar og undervisingsrelatert arbeid.

Lars Michael Kristensen 


Svein Gunnar SjøtunKlubb FLKI

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Terje Myklebust (Matematikk) Sogndal (leder) 


Olav Christian Ruus (Religion, Livssyn, Etikk) Stord 

Nestleder

Olav Christian sogner til Campus Stord, ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han har bred erfaring med internasjonalisering og komparativ forskning, gjennom sitt arbeid som høgskolelektor. 

På fritiden er Olav Christian en aktiv mann, og har alltid med joggesko på samlinger utenfor campus. Han smitter alle rundt seg med sitt gode humør, og er en engasjert fagforeningsmann.

Ane Bergersen 

Kari Olene 

Oma Rønnes 

Maria-Rosa R. Doublet 

Kjetil Knaus Fosshagen 

Håvard Ulstein

Klubb FØS

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Lars Leer 

Leder


Svein Abrahamsen 

Nestleder


Pål Berg Svenungsen 


Shrey Nishchal


Klubb FA

FellesAdministrasjon

Jan Ove Henriksen

Leder


Arbeider i Stab for virksomhetsstyring og har arbeidssted i Bergen.


Jan Ove har om lag 25-års erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Ble tilsatt på Høgskolen i Bergen (HiB) i 1998, hvor han bla. var økonomidirektør i 15 år. Har tidligere vært styremedlem i lokallaget og plasstillitsvalgt ved HiB. Ble i 2020 valgt inn i Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA).


Er opptatt av at HVL skal ha et inspirerende, støttende og utviklende arbeidsmiljø, med særskilt fokus på kompetanse- og karriereutvikling.

Hallstein Madsen

Nestleder


Hallstein arbeider i dag som seniorrådgiver i Avdeling for Forsking, Internasjonalisering og Innovasjon. Hallstein har vært ansatt i høgskolesektoren siden 1993, og har erfaring både fra faglig- og administrative stillinger.

Elise Aabel Eriksen


Elise er samfunnsøkonom i bunn, og har jobbet ved HSH/HVL siden 2012 i forskjellige roller i økonomiavdelingen, hovedsakelig med fakultetsøkonomi og prosjektøkonomi. 


Er i dag nestleder i avdeling for økonomi og sitter på campus Stord

June Audsdotter Stafsnes 


June jobber om universitetsbibliotekar i Førde. Ho begynte i stillinga i 2017, etter mastergrad i informasjonsvitenskap ved Københavns Universitet. I stillinga er June interessert i bindeleddet teknologi, pedagogikk og psykologi. 


June blei klubbstyremedlem i april 2021, og er opptatt av gode arbeidsforhold og lik løn.

Lise Vik-Haugen 


Lise arbeider i biblioteket sin Enhet for forskningsstøtte og holder til på campus Sogndal. Hun har mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet og har vært ansatt i høgskolen siden 2000. Arbeider med undervisning og veiledning av studenter og fagansatte innen litteratursøking, referansehåndtering, vitenskapelig publisering, Cristin m.m.


Er opptatt av bl.a. medbestemmelse, kommunikasjon, samarbeid, kompetanse- og karriereutvikling.

Svein Bjarne Brandtsgård


Svein Bjarne Brandtsgård jobber med IT drift ved campus Stord, som bl.a. leder for nettverksgruppa. Han er klubbstyremedlem og i tillegg verneombud for administrasjonen på Stord.


Han begynte i jobb på Stord Lærarhøgskole i 1989 som grafisk designer, blei siden AV-tekniker før han blei med i IT-avdelingen da Høgskolen Stord/Haugesund blei oppretta i 1994.


Klubb FHS

Fakultet for helse- og sosialvitskap

Ellen J. Svendsbø

Leder


Ellen J. Svendsbø er klubbleder og arbeider som førsteamanuensis på Stord, på sykepleierutdanningen, Fakultet for helse- og sosialvitskap.


Hun har vært ansatt siden 2010, og disputerte oktober 2018 ved Karolinska Institutet med doktoravhandlingen som omhandlet det å være pårørende til personer med ulik type demens. Fagforeningsarbeid har alltid vært viktig for henne, og hun snakker gjerne om hvor viktig det er for ALLE arbeidstakere.


På fritiden er hun gjerne på fjellet eller i hallen å spiller volleyball med venner. Tre barn med aktive hverdager i hver sine fritidssysler og en aktiv Labradoodle hund får henne til å lade batteriene mellom arbeidsøktene.

Åse Renolen

Nestleder


Agnes Fotland 


Knut Magne Aanestad 


Linda Thue Lydersen 


Ragnhild Ihle