Informasjon om streiken – 28. mai

Unio er i streik. Bakgrunnen for streiken er statens forsøk på å tvinge frem en ny tariffavtale som Unio og Akademikerne mener er dårligere for våre medlemmer. Streiken oppstod etter at staten, uten å vurdere konsekvensene, har forsøkt å påtvinge oss en avtale som forverrer lønn og arbeidsvilkårene for statsansatte med høyere utdanning. 

Hvorfor streiker vi? 

For to år siden inngikk Unio og Akademikerne en samlet avtale med staten. Denne avtalen har vært med på å rette opp i den dårlige lønnsutviklingen som mange statsansatte har opplevd, sammenlignet med sine kolleger i privat sektor. Nå forsøker staten sammen med LO og YS å omgjøre denne avtalen til en felles avtale som ikke tar hensyn til de utfordringene vi har med å rekkruttere til høyt utdannede og høyt kvalifiserte arbeidstakere i staten. Forskerforndet har medlemmer med høy utdanning og med høy formalkompetanse.

Vi ser med bekymring på at denne nye avtalen vil gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg og beholde kvalifisert arbeidskraft i staten. Dette kan føre til økt kompetanseflukt, noe som vil svekke kvaliteten på de offentlige tjenestene som tilbys innbyggerne. Det er viktig å understreke at utdanning må lønne seg, også i staten.

Statens ansvar 

Det er staten som har valgt å fremprovosere denne streiken ved å insistere på en tariffavtale som ikke er akseptabel for Unio og Akademikerne. Staten har vist liten vilje til å imøtekomme våre krav, og deres forslag ville forverret situasjonen for mange av våre medlemmer. 

Vi streiker for å forsvare en avtale som vi vet fungerer og som sikrer våre medlemmer den lønnsutviklingen de skal ha. To tariffavtaler medfører at vi kan fordele lønnsmassen til medlemmene våre uten at LO og YS stikker av med vår lønnsmasse.

Denne streiken handler ikke om kroner og øre på kort sikt. Det er en politisk streik, som vil sikre lønnsmassen til våre medlemmer i det lange løp og en reell organisasjonsfrihet.

Vi står sammen i denne kampen og oppfordrer alle medlemmer til å støtte opp om streiken. Det er viktig at vi viser solidaritet under streiken.