02/24 FMTS Referat 27. feb 2024

Referat fra FF-FTMS klubbstyremøte 27.02.2024

Deltaker: Svein Magne Abrahamsen, Kyrre Skjerdal, Deta Gasser, Lars Michael Kristensen, Lars Arne Jordanger, Pål Berg Svenungsen (deler av møtet), Lars Leer (deler av møtet)

Saker fra ID-møtet 28.02.2024:

Stillinger i prosess

Fakultetsplan for FTMS

Fine vedtak på toppnivå, men krever at folk på gulvet har tid til å gjennomføre mye av dette (søknader, kontakt med industrien, osv.) ressursene forsvinner

Tilpasningsavtalen:

Hvordan fungerer medvirkning på nivå 3 og 4? Vi har nettopp hatt en runde med personalmøter på alle enheter i forbindelse med retningslinjer for arbeidstidsplanlegging. Utfordring med korte frister til innspillsmøter, ikke mange rakk å lese dokumentene, møtene var utenom demokrati-tiden. Noen har hatt møter på nivå 4, mens referat/innspill ble skrevet på nivå 3, utfordring med å få med alle innspillene. Uklart hvem som er ansvarlig for å skrive referat, ulike praksiser, ulik administrativt støtte, ulik detaljgrad i referatene fra møtene

Forslag til prinsipp for arbeidstidsplanlegging

FOU-tidsmodellen:

Evaluering bør settes i gang tidlig nok

55% grensen:

Ressurser til forskningsgruppeledere:

Det finnes en lang liste over ting forskningsgruppeledere skal gjøre uten noen tidsressurs – null timer på arbeidsplanen til å koordinere, skrive søknader, holde websider oppdatert, levere strategier, osv – bra hvis fakultetet begynner å se på hvilke midler og tidsressurser som kan allokeres til forskningsgruppene

Andre saker:

Kontorsituasjon i Bergen – har vært drøfting på HVL nivå nylig, vi bør bli informert om endringene

Stor vekt på frivillighet og involvering av alle parter, arbeidstaker som har høy tilstedeværelse skal ha fast arbeidsplass

20% underdekning

En bør ha en fast avtale angående hjemmekontor for å unngå vanskelige situasjoner ved skader ol.

Fristen for å nominere kandidater til fakultetsrådet er 1. mars, alle bør tenke gjennom om de kan nominere kandidater fra sitt miljø!