Hva betyr streiken for deg

Postet 26. mai 2024

Noen av oss skal streike på fellesskapet sine vegne. Som medlem av Forskerforbundet og Unio skal vi alle opptre solidarisk i forhold til streiken og de kollegene som er tatt ut i streik.

Ansatte, med unntak av ledelsen, skal ikke gjøre oppgaver på vegne av kolleger som er i streik.


Hva skjer med samarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver der det ikke er tatt ut medlemmer i streik?
Når en streik inntreffer, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innenfor tariffområdet. Dette gjelder også de arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik.

 

På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre, som for eksempel lokale lønnsforhandlinger, særavtaleforhandlinger, saker som faller inn under hovedavtalen og lignende. Det gjelder også deltakelse i råd og utvalg, som for eksempel partssammensatte utvalg, også i forbindelse med kommunesammenslåing, og alle andre sammenhenger hvor en sitter i egenskap av å være representant for sin forening. Saker regulert etter arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (som for eksempel personalsaker og tilsettingsråd) skal håndteres på vanlig måte uavhengig av om tillitsvalgte er i streik eller ikke.