Tillit og ansvar i profesjonsutdanningene

Postet 20. april 2024


HVL er en av fire institusjoner som i januar ba statsråden om fjerne karakterkravene til lærer- og sykepleierutdanningene. Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, peker på at dersom regjeringen vil at reformen av profesjonsutdanningene skal bli vellykket, må den også se på rammebetingelsene ved utdanningene.

Selv om karakterkravet fjernes, vil institusjonene fortsatt ha samme ansvar for at studentene går ut med riktig kompetanse. Flere søkere som ikke oppfyller dagens kompetansekrav, tilsier et økt behov for tett og differensiert oppfølging av studentene. 

Lind skriver blant annet:

Jeg forstår at institusjoner med profesjonsutdanninger blir glade for flere studenter i undervisningsrommene, og det finnes samfunnsmessige argumenter for å gjøre noe med opptaket til profesjonsutdanningene. Men jeg vil minne om at en vitenskapelig ansatt i gjennomsnitt jobber 46 timer i uken, og allerede sliter med å finne tid til å følge opp studentene på en god måte. Samtidig er kutt og nedbemanninger den økonomiske hverdagen ved mange institusjoner.


Kilde: KhronoIllustrasjon: Dall-E 3