06/23 FF-FA Referat 20. juni 2023

Til stede:

Elise A Eriksen 

Lise Vik-Haugen NY  

Hallstein Madsen  
Jan Ove Henriksen   

June A. Stafsnes
Svein Bjarne Brandtsgård  
Bente Hatlevoll (referent)    

 

Saksliste: 

   

 

Stor usikkerhet og frustrasjon omkring arbeidsplass/kontorsituasjonen – ref. saker Khrono og på Vestibylen. Skader omdømme til HVL. 

 

Husk velkomstepost – kan sendes ut til nyansatte på vår campus.
(ansvarlig per campus). Malen må oppdateres ift. nytt klubbstyre. 

informasjon om Forskerforbundet 

Rekruttering må opp igjen som sak i første møte over sommeren. 

 

 

2 fine dager i Haugesund. Programmet ble litt endret ift, opprinnelig plan.
Mange og gode diskusjoner. Hovedtema var lønnsoppgjøret, lønnspolitikken og svært nyttig for alle som deltok. Fremtidig organisering av Lokallaget var et annet tema. Er det på tide å evaluere strukturen? Bør vi profesjonalisere lokallaget mer, dvs. at noen har større ressurs/frikjøp?  Da blir det mindre til fordeling på klubbene. 

Må uansett endres som følge av fusjonen FIN/FØS. Bør vurdere om man skal lage referat fra de viktigste diskusjoner.
 

Klubbstyremøte i Bergen – starter med felles lunsj 4. sep. 3-4 timer jobbing og avslutter med middag på Hotel Admiral kl. 19.00 

Tema: bl.a.: Evaluering og forslag til endringer i organisasjonsstrukturen i lokallaget. 

Fordeling av ressurs og arbeidsoppgaver. 

Bedre bruk av medbestemmelse, bl.a. ift. ID-møtene? 

Endelig agenda må bestemmes på klubbstyremøte i august
 

Fellesseminaret på Hotel Admiral – begynner med velkomst og middag kl. 19.00  

4. sep. Selve seminaret er fra kl. 08.30-15.00   5. sep. 35 deltakere. Det er venteliste for å komme med. 

Foredragsholdere: psykolog Mads Nordmo Arnestad (BI), spesialrådgiver Jon Iddeng (Forskerforbundet), HR-leder Anette Fristad og vår hovedtillitsvalgt Gjert Anders Askevold. 
Endelig program er under utarbeidelse. 

 

Kort om lønnsoppgjøret 2023
Kort fra OU-seminaret i Flåm
FFTA sin årskonferanse i Bergen
+ info om OU-seminaret til høsten
Litt info om revisjon av lønnspolitikken og medbestemmelsesavtalen
evt noe om «Administrasjonsprosjektet»
Minne om nettsidene til FF-HVL og referatene FF-FA 

 

 

Lise må ha tilgang til FF-FA teamet og Lokallagsteamet Jan Ove ordner tilgang til FF-FA teamet. Han tar kontakt med Gjert Anders om tilgang til Lokallagsteamet. 

 

Første forhandlingsmøte mellom arbeidstakerorganisasjonene (Akademikerne og UNIO og ledelsen er onsdag 21. juni.
Sak: størrelsen på det generelle tillegg i 2023. 
UiB og UIO er ferdige med lønnsoppgjøret for i år. De fordelte hele potten som generelle tillegg. 

 

 23.6.23