08/21 Klubbstyremøte FHS 25.08.2021

Referat klubbstyremøte FHS Forskerforbundet 25.08.2021

Til stede på Teams: Agnes Fotland, Ragnhild Ihle, Knut Magne Aanestad og Ellen Svendsbø


Sak 1: Informasjon om klubbstyret sin funksjon og oppgaver som kan fordeles


Sak 2: Rekrutering av medlemmer.

Det ble av klubbleder ønsket at klubbstyre medlemmer informerer kort om FF og tar med informasjon om Forskerforbundet som omhandler lønn/lønnsforhandling, forsikring og bank og deler ut på Utdanningsmøter/fagseksjonsmøter i løpet av høsten og våren.

Videre ble det påpekt at nestledere har diverse effekter som en gjerne gir nye medlemmer.


Sak 3: Medvirkning i ulike fora

ID møter

Intervjuer

OU seminarer

Enkeltsaker (og eventuelt bistand fra klubbleder, FF lokallagstyre, leder i FF HVL og sentralt fra FF)


Sak 4: Budsjett og mulighet for aktiviteter

Ellen informerte om Klubb FHS sitt budsjett, og oppfordret styret til å ha lokale møter, der lunsj, kaker osv kan bestilles inn etter avtale med Ellen.


Sak 5: Utviklings og informasjonsdelings seminar på Lesbos

Det ble diskutert om dette er noe vi i klubb FHS ønsker å tilby medlemmene våre å søke på, og det ble enstemmig vedtatt at Ellen tar dette med som ønske ved neste styremøte. Forslagsvis å kunne tilby en gruppe på 10-15 medlemmer ved FHS.

Ellen tar dette videre som sak ved neste styre møte ved FF FHS.


Sak 6: FF møte med middag i Sogndal

Det kom innspill på å arrangere møte lokalt i Sogndal for alle klubber ved FF, med en påfølgende middag. Agnes tar kontakt med de andre i styret lokalt i Sogndal for videre planlegging. Ellen vil gjerne delta for å møte medlemmene.