10/18 Referat klubbstyremøte FØS 30. okt 2018

Referat Klubbstyremøte Forskerforbundet FØS 30.10.18

(deltakarar: Hilde Sandhåland, Monika Alvestad Reime og Kristin Lofthus Hope)

Sakliste:

FoU tid: kultur for forsking ved FØS. 

Arbeidsplanar: 

innspel til arbeidet frå klubbstyret

Medarbeidarsamtalar: 

understreka til leiinga at dette skal bli gjennomført og skal vera eit tilbod til dei tilsette.

Referat frå ID-møte: https://www.hvl.no/contentassets/37c8fbdd9cda4bbb96541191ec129649/20181031_referat_id_mote_fos.pdf