mandag 6. september 2021

Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL august 2021

Originalbilde: mohamed hassan / 1170 snímky

Her finner du en Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL, per august 2021.

I dokumentet finner du statistikken i firehovedbolkar:

  1. Totaloversikt
  2. Fakultetsvis oversikt
  3. Sammenligning mellom nærregioner
  4. Sammenligning mellom kjønn

Vi minner om at medlemmer kan sende inn sine lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger. Krav sendes på eget skjema til din klubbleder. Se epost fra lokallagsleder med vegdlagt skjema.

Se også presentasjonen fra Forskerforbundets seminar om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn.

Merk søknadsfrist 10. september.

torsdag 24. juni 2021

Vi er her for deg!

Vurderer du å melde deg inn i en fagorganisasjon?

Dette kan Forskerforbundet gjøre for deg som medlem.

Vi er her for deg!

onsdag 23. juni 2021

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021. 

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt. 

tirsdag 8. juni 2021

Forskerforbundet for mangfald

Foto: Tim
Forskerforbundet er her for deg.

Vi inkluderar og jobbar for at mangfaldet skal bløme ved HVL.

Happy Pride month!

torsdag 27. mai 2021

Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen.

Også LO Stat og YS Stat valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:
En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent
Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt. Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil

Les protokollen fra forhandlingene.

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.

– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik.

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at disse skal komme medlemmene til gode.

fredag 21. mai 2021

Streikeuttak 2021

Les: Enighet i mellomoppgjøret i staten

I tilfelle konflikt i lønnsoppgjøret har medlemmer som kan bli tatt ut har fått melding via E-post/SMS. 

Frist for meglingen er kl 24.00 onsdag 26. mai. Det betyr at første mulige streikedag kan bli torsdag 27. mai.

Dersom det ikke blir enighet vil alle medlemmer være i konflikt, men det er kun noen medlemmer som streiker på vegne av alle. Ansatte som er i konflikt skal ikke gjøre arbeidsoppgaver som ellers ville blitt gjort av en kollega som er tatt ut i streik.

Ledere kan utføre arbeid som ligger inn under deres ansvarsområde. Dette kan også omfatte oppgaver som vanligvis utføres av de som er i streik.

Verneombud skal utføre sine oppgaver og plikter som normalt.


onsdag 12. mai 2021

Hjernekraftprisen 2021

Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021. 

fredag 30. april 2021

Brudd i lønnsforhandlingene 29. april

Unio valgte å bryte lønnsforhandlingene med staten. 

– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Oppgjøret havner nå hos Riksmekleren.

Unios hovedkrav har vært reallønnsvekst for medlemmene – altså at lønnsøkningen skal være større enn prisveksten. Statens siste tilbud hadde en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning, som er under forventet prisvekst på 2,8 prosent. 

Den 25. mai starter meklingen, som har frist ved midnatt 27. mai.

Her kan du lese bruddprotokollen

fredag 16. april 2021

OU-seminar om vegen til å bli et arbeids- og profesjonsuniversitet HVL

Forskerforbundet ved HVL inviterer medlemar til OU-seminaret:
På vegen til å bli et arbeids- og profesjonsuniversitet HVL, under kva vilkår for dei tilsette?

Torsdag 29. april 2021 klokka 12.00-16.00

Seminaret vil bli arranger på Zoom – se link i epost fra lokallagsleiar.

Foredragshaldarar er blant andre:
  • Rektor Gunnar Yttri
  • Bente Ovedie Skogvang, HTV Forskerforbundet, Høgskolen i Innlandet
  • Innleiarar frå Forskerforbundet sentralt

Meld deg på seminaret her: OU-seminar - Universitetsambisjonen