Kunnskapsløs agenda

Postet 24. juni 2024


Guro Lind er leder av Forskerforbundet og Unio stat,.

I et debattinnlegg i Agenda magasin svarer Linden kommentar fra Agendas økonomikommentator Tiril Halvorsen

Unios økonomiske krav er innenfor frontfaget. Unio krevde ikke én krone mer enn LO i årets statsoppgjør. Det er ingen hemmelighet at Unio mener frontfaget bør praktiseres mer fleksibelt enn i dag – som en norm over tid, og ikke som et rigid tak i hvert enkelt oppgjør. Men Unio stiller seg fullt og helt bak prinsippet om frontfaget som et virkemiddel for å sikre bærekraft i norsk økonomi.

Lind viser til at lønnen til høyt utdannede i staten ikke holder tritt med frontfaget. 

Foto: Forskerforbundet

Halvorsen og LO jubler kanskje over dette, men det gjør ikke vi. Vi mener forskeren fortjener like god lønnsutvikling som industriarbeideren.

Bildet er det samme også for andre grupper av statsansatte med høyere utdanning. En gjennomgang gjort av våre tillitsvalgte ved Nasjonalbiblioteket, viser at bibliotekarene der har hatt en klar reallønnsnedgang i årene 2012-2022. Noen opp mot 50.000 kroner.

På profesjonsutdanningene er det utfordringer med å få tak i undervisere med førstekompetanse. En lærer kan risikere å gå ned opp mot 100.000 kroner i lønn, for en jobb ved lærerutdanningen. Vi har sett eksempler på politietterforskere som dobler lønna når de tar med seg kompetansen sin til andre deler av arbeidslivet.

/../

Merkelig nok viser fjorårets rapport fra Statistikk- og beregningsutvalget i staten (SBU) at det er lik lønnsvekst blant menn og kvinner på Unio/Akademiker-avtalen, mens fjorårets oppgjør for LO og YS resulterte i en betydelig forverring av kvinners lønnssituasjon – i snitt 6100 kroner mer til menn enn til kvinner. For såkalt datolønnsvekst var differansen mellom menn og kvinner nesten 20 000 kroner i menns favør.

Det er kjedelig når fakta står i veien for gode fortellinger. Derfor er det kanskje lurest å ikke nevne dem. I stedet tviholder Agenda på LOs fortelling om at samfunnet vårt langsomt vil rakne hvis ikke LO får større makt. Til syvende og sist oppsummerer overskriften hennes godt hvordan verden ser ut fra Youngstorget: «LOs interesser er også dine interesser».