Spørsmål etter streiken

Etter en streik kommer det naturligvis opp mange og nye spørsmål. 

Unio har samlet noen spørsmål med tilhørende svar.

Unio har sendt brev til regjeringen, ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet. og gjort oppmerksom på en mulig inhabilitet.

Brevet kan du lese her