08/19 Styremøte, klubb FLKI, 22. august 2019

Klubbstyremøte (Skype) 

 

Til stede: Andrea Eikset, Hege Gjerde Sviggum, Olav Christian Ruus, Sissel Rosland 

Referent: Andrea 

 

Godkjent uten merknader.  

 

Klubbseminar 19-20 november. Klubbene har fått ansvaret for å følge opp dette. Skal vi sende ut undersøkelse til medlemmene om det er noe de vil ta opp? 

 

Ønsker å få med noe fra alle campus. Studieportefølje og samarbeidskultur er aktuelle tema. Hvordan samarbeider vi? By og land – hand i hand. Eksempel: samarbeid om master og Vestlandsklassene.  

 

Universitetsambisjonen. Kommer ikke nedenfra, denne ambisjonen kommer ovenfra. 

 

Noen medlemmer opplever prosessen som at campusene har ulike interesser. Noen har opplevd det motsatte også.  

 

Høringsmøtene: mange var fraværende. Spesielt Bergen underrepresentert. Mange sier at de nå må hive seg rundt etter å ha fått de første rapportene.  

 

Prosessen: dette er en systematisk prosess, men rapportene viser ikke i alle tilfeller klare høringsforslag. Det blir for bredt. Folk har brukt mye tid på dette, men stoler ikke på at det som blir foreslått faktisk blir vedtatt i etterkant. Det burde være veldig tydelig hva man har å velge igjennom.  

 

God prosess på GLU i gruppa, veldig konkret resultat.  

 

Etterlyser: Når stopper medbestemmelsen? Hva er videre prosess? Er det et stopp når dekanen tar et valg? 

 

Andrea snakker med Gjert-Anders om å gi en form for lønn til klubbstyrets medlemmer. Har enda ikke fått klarhet i hvilken periode man da kan gi lønna for (om det starter i januar eller august for eksempel). Klubben blir tildelt noen økonomiske ressurser fra i år, som ikke vi har hatt tilgang på før. Skal dette brukes på klubbens medlemmer eller klubbstyrets medlemmer? Ja, når folk engasjerer seg og er involvert, må de få lønn. De skal jobbe for gode arbeidsvilkår. Vi trenger dette for rekrutteringen.  

 

Sogndal: Har fått i gang ønsket høsttur m Monika Reime i spissen 

Stord: Har kontakt med klubb FHS, som nå har laget stand med banner. Rekrutteringsarena!  Stand 21.08. 

Bergen: sendt ut epost til nyansatte på FLKI.  

 

 

Nedskjæringer og dårligs psykososialt miljø ble meldt inn til ledelsen. Møtet 21.08 ble ikke meldt fra om til tillitsvalgte før kl 00.15 på natta. Folk reagerer på at ressursplanene ikke gir et godt nok bilde: “Spørsmål er «kor forsvinn pengane? Kva er fakta, kor mykje av budsjettet går til undervisning? Kven bestemmer kva og når?” Svar: “Det har ikkje vore nok fokus på støtte til institutta i arbeid med tilpassing til ny ressursmodell, og heller ikkje på leiaropplæring og handtering av endring.” (Referent: Tone Reistad) 

 

Myndiggjorte tilsette og studentar – kva betyr det? Hva betyr dette begrepet? 

Kollektivisering av undervisning, som ved forsking Hva innebærer det? Sparer vi penger, eller skal være rausere med hverandre? Ikke kollektiv som et positivit ord... Rasjonalisering.