12/19 Styremøte, klubb FLKI, 3. desember 2019

Klubbstyremøte (Skype) 

 

Til stede: Christina, Sissel og Andrea 

Referent: Andrea 

 

Godkjent uten merknader. 

 

Det er vanskelig å rekruttere. Full utskiftning i klubbstyret byr også på problemer. Olav Chr er foreslått som ny leder. 

 

Generelt var deltakerne svært fornøyde med programmet.  

 

Generelt oppsummert av parallellsesjonen i Klubb-FLKI: 

 

 

Dato: 17 februar 

Vi må sende ut dagsorden og skrive årsmelding. Andrea er snart ferdig med dette 

Skype eller rom?  

 

Folk ønsker flere møtepunkter. Vi ønsker gjerne lunsj-årsmøte!  

 

Klubbstyret ønsker ikke at campus skal settes opp mot hverandre. Vi savner informasjon spesielt om hvordan det skal rekrutteres til emner «som er for små».  

 

Hvordan kunne budsjettrammen bli sprengt med 10500 a.t for 1-4 trinn i GLU? 

Se ellers referat fra ID-møte.