02/20 Årsmøte FF-FA 12. februar 2020

Oppmøte : Bergen: 2 pers, Haugesund: 3 pers, Sogndal: 5 pers, Stord: 3 pers, Førde: 0 pers

Leder Trond Brattelid - ledet årsmøtet som ble gjennomført i Bergen med skypeoverføring til de andre studiestedene, Sogndal, Førde, Stord og Haugesund.

1. Valg av referent;

Tonje Velde, Haugesund.

2. Gjennomgang av årsmeldingen

Denne var vedlagt møte innkallingen og kan leses der. Årsmelding ble godkjent.

3. Valg/Presentasjon av styret 2020:

Styret ble valgt uten innsigelser.

Det åpnes opp for at medlemmer kan melde sin interesse for å delta i styrearbeidet frem til nytt valg neste år.

4. Valg av valgkomite 2020-2022

Valgkomiteen ble valgt uten innsigelser

5. Eventuelt

Ingen saker