05/20 Klubbstyremøte FIN, 27. mai 2020

Referat klubbstyremøte, 27.5.2020, kl 11.00-12.00 

Til stedet: Deta, Øyvind, Gisle, Lars Arne, Carsten 

Sak 01: Gjennomgang av saker til ID-møte 2.6.

Desse sakene vart diskutert i klubbstyret 

Sak 02: Ressurstildeling FF-FIN, modell for fordeling av arbeidstimer innenfor FIN-klubben

Honorar (vedtatt av lokallagsstyremøtet): 10 000 til klubbleder, og 2000kr til styremedlemmene. 

Klubbressurser: Vi har fått tildelt 9000kr som vi kan bruke på klubbaktivitetene i 2020- Timetildeling: Tall først ferdige rundt 1. august, men kan rekne med å få ca. 290 timar. Timane vil bli fordelt etter same system som det som vert brukt for honorar: Leiar får 56% av timane, kvart styremedlem får 11%. 

Sak 03: Hvordan kan vi bruke FF-kampanjen «working in Norway – know your rights» for å rekruttere flere stipendiater og utenlandske arbeidstakere? 

https://www.forskerforbundet.no/english/working-in-norway/ 

Forslag om å kontakte stipendiatane sine tillitsvalde, og invitere alle stipendiatane til pizza-kveld i august. Med omsyn til andre utanlandske nytilsette, så kan vi spele inn at dette er ønskeleg å få tatt på HVL-nivå, for eksempel ved å få på plass et gratis kurs på engelsk gjennomført av Forskerforbundet sentralt (som på UiO: https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2019/working-innorway-know-your-rights/). 

Møtet vart avslutta kl. 12.00. Referat godkjent på sirk 28.05. Kl. 12.00 

Lars Arne Jordanger, referent.