05/20 Klubbstyremøte FIN, 5. mai 2020

Referat klubbstyremøte, 5.5.2020, kl 12.30-14.00 

Til stedet: Deta, Lars Arne, Carsten, Gisle, Øyvind 

Sak 01: organisering av FF-FIN klubbstyre-arbeidet, oppgavefordeling, godtgjørelse og timetildeling

Vi fører referat på rundgang. Øyvind er referent i dag. Vi forsøker å ha klubbstyremøter 2-3 dager i forkant av ID-møter på fakultetet (1 gang per mnd), og etter behov. 

Klubblederne får 10 000 kroner i godtgjørelse, mens klubbstyremedlemmene får 2000 kroner. På FIN deler klubbleder og nestleder møteaktiviteten (og godtgjøring) mellom seg. Øyvind møter i hovedsak i lokallagsstyret, mens Deta møter på ID-møter på fakultet. Det må i tillegg være en bisitter til ID-møtene. Lars A. blir fast bisitter i ID-møtene, ved forfall fra Deta/Lars A. møter en annen fra klubbstyret. 

Timetildeling og godtgjørelse følger studieåret. I fjor var det tildelt ca 250 timer til klubben der alt tilfalt klubbleder. Deta ønsker at vi fordeler tiden mellom alle i klubbstyret. Vi fordeler dette når det er klart hvor mange timer klubben får tildelt slik at dette blir innarbeidet i arbeidsplanen. 

Sak 02: gjennomgang saksliste ID-møte 7.5.2020 

Disse sakene ble diskutert i klubbstyret: 

Sak 3: Tildeling av FoU-tid på fakultetet 

- Det er viktig å ha driftsutgifter til å være med på internasjonale konferanser – vi ønsker mer oversikt over budsjettet og prioriteringer som blir gjort mellom faste stillinger, driftsutgifter, tid til fou. 

Sak 4: Status innplassering Kronstad 

Sak 5: Informasjon til medlemmer på engelsk 

Sak 6: Rekrutteringstiltak 

Møtet ble avsluttet 14.:00 Referat godkjent på sirk 06.05.kl 14:00 

Øyvind M. Berge, referent.