Årsmøte FF-FLKI 17. februar 2020

Årsmelding Forskerforbundet Klubb FLKI 2019

Meldingsperiode: 21 februar 2019 - 17 februar 2020

1. Klubbstyre

I dette året har styret (selvkonstituert) hatt følgende struktur:

Andrea Eikset (Leder) Bergen

Olav Christian Ruus (Nestleder) Stord Christina Løkslett (Medlem) Sogndal Hege Gjerde Sviggum (Medlem) Sogndal Sissel Rosland (Medlem) Bergen

Nytt av året er at styrets medlemmer nå får lønn på 5000 kr per år de er medlemmer. I tillegg får alle medlemmer i styret timer for arbeidet. Timene tildeles av klubbleder, og disse timene kan variere fra år til år.

Viktige saker

5. Klubbstyrets deltagelse på kurs/forhandlinger/seminar i perioden

Opplæring

Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler Pensjon

Oppmerksomt nærvær i den vanskelige samtalen

Seminarer og konferanser v/Forskerforbundet

FFL-Tur med fagpolitiske foreninger inne Forskerforbundet Forskerforbundets årlige lærerutdanningskonferanse

Dagsseminar om årets lønnsoppgjør i staten

OU-seminar Kompetanseheving for teknisk administrativt personell

Andre oppgaver

Bisitter ved lokale lønnsforhandlinger ved HVL (Olav Christian Ruus)

Sted: Stord

Dato: 05.02.20

På vegne av klubben

Olav Christian Ruus

Fungerende klubbleder Forskerforbundet FLKI