06/22 Klubbstyremøte FA 7.6.2022

Sted Digitalt Zoom Møte 6: 07.06.2022 kl.13.00-14.00

Til stede 

Tonje Velde
Jan Ove Henriksen
Hallstein Madsen
Elise Aabel Eriksen
Svein Bjarne Brandtsgård
June Audsdotter Stafsnes
Bente Hatlevoll

Referent Bente Hatlevoll

Saksliste Agenda: 


Sak 1 Evaluering av seminaret på Voss

Styret er godt fornøyd med vel gjennomført seminar med gode forelesere og godt sosialt program.


Sak 2 Nyhetsbrev før sommeren

Vi satser på å få ut et nyhetsbrev med sommerhilsen etter styresamlingen på Ullensvang hotell d. 16.-17. juni.

Saker til nyhetsbrevet:

· Kort info om lønnsoppgjøret og ny hovedavtale med lenker til Forskerforbundets sider med info.

· Info om gjennomført seminar på Voss 31.05-01.06 Kort om de som hadde innlegg på seminaret.

· Litt om kommende seminarer/møter

· Info om nytt styre fra august 2022


Sak 3 Saker til ID-møte 23. juni 

Kompetansemidler for TAP-ansatte. Midlene er fordelt utover enheter – for småbeløp og en kan risikere at mye står ubrukt. Kunne midlene være fordelt på annen måte? (Gjert A. har tatt opp saken på IDF-møte) 

Sommerlunsj for alle i Fellesadministrasjonen. Burde ha arrangert noe sådant på våre campuser? Flere fakultet har slik felles sommeravslutnin