11/22 Klubbstyremøte FA 3.11.2022

Sted: Digitalt Zoom Møte 10 03.11.2022 kl.15.00-16.00

Til stede: Elise Aabel Eriksen Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen June Audsdotter Stafsnes Svein Bjarne Brandtsgård Bente Hatlevoll (referent)

Sak 1 Runde rundt bordet


Sak 2 Oppsummering etter OU-seminar i Bergen 1.-2. nov

Godt organisert seminar om aktivitetsbaserte arbeidsplasser, hybridkontor m.m. Arealsituasjonen ved HVL ble presentert v/ Karl Henrik Svensson. Egne medlemmer delte sine erfaringer fra K1 og K2. Mye nyttig informasjon å ta med seg videre i forhold til at flere Campus mangler kontorplasser til de ansatte. Organisasjonspsykolog Knut Inge Fostervold fra UIO, holdt en forelesning om hvordan ulike omgivelser påvirker oss mennesker. Informasjonen var forskningsbasert og informativ. Kristin Loftshus Hope er medlem av det sentrale hovedstyre for FF. Hun orienterte om aktuelle saker de jobber med.


Sak 3 Søknader om OU-/prosjekt- midler 2023

Hovedtillitsvalgt Gjert Anders Askevold har hatt regien på søknadene til neste års OU-seminarer. Det er søkt om


Sak 4 ID-møte Fellesadministrasjonen 17. nov. 

Hvis de lokale lønnsforhandlinger ikke er sluttført – blir møtet mest sannsynlig utsatt. Alle oppfordres til å komme med innspill. En av sakene som er på blokken er saken om kompetansemidlene. Hvordan er kompetansemidlene satt av til TAP ansatte blitt brukt så langt? Er det gunstig at midlene er fordelt utover med små beløp til alle?

En annen sak er HVL sin bruk av konsulenter kontra bruk av egne krefter. Går de mest spennende og interessante jobbene til folk utenfor HVL?


Sak 5 Status for lønnsforhandlingene 

1. tilbud er kommet fra arbeidsgiver. Virker som det er stor avstand i år. 8. november kommer 2. tilbud.

Det skal deretter være fysiske forhandlinger 14.- 16. november i Bergen. Dvs. 16. november bør forhandlingene være ferdige.

Størrelsen på det generelle tillegg er ikke klart. FF er opptatt av at vi ikke skal komme dårligere ut enn andre. Håper på minimum 1,7% tillegg.


Sak 6 Evt.