06/22 Klubbstyremøte FIN referat 11. nov 2022

Referat klubbstyremøte, 11.11.2022, 14:00-14:45, 

Til stedet: Deta, Carsten Sak 01 – Kontorseminar

Carsten var med på kontorseminar 1/2. November, det var ikkje så mange FIN medlemmer, mest folk som er berørt av situasjonen i K2. 

I 3. etasje fungerer det godt, så lenge det er godt nok plass

Mange ønsker seg en pult med sitt eget navn, eller en sone de hører til

Studenter bør ha tilgang til ansatt-område, eller burde kunne slippes innSak 01 – lønnsforhandlinger – oppdatering?


Vi har ingen informasjon om de pågående forhandlingene. 


Sak 02 – ID-møte 17.11.2023


Deta stiller på ID-møtet. 

Saksliste til ID-møtet: 


Sak 20/H22 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 6. oktober 2022 er lagt ved innkallingen (Vedlegg 1). 


Sak 21/H22 Økonomisituasjon og effekter av statsbudsjettet

For HVL vil statsbudsjettet ikke føre til større endringer. Imidlertid ble ikke HVL kompensert for flercampusmodell som var ønsket. Men når det gjelder budsjettarbeid for 2023 er økonomien krevende, og vi må være moderate med kostnader. Det gjelder bl.a. å holde en moderasjon i forhold til sosiale arrangement, og heller se til felles arrangement for HVL. Dekan informerer om saken.


Planer om fakultetssamling?


Sak 22/H22 Referat fra dialogmøtet med rektor 

Det var et dialogpreget møte med rektor. Referatet fra dette møtet er nå ferdigstilt, og dekanen vil gå gjennom referatet på møtet. 


Sak 23/H22 Beredskap og sikkerhet

Gitt sikkerhetssituasjonen i Europa og de siste oppslagene i media om spionmistenkt gjesteforsker ved UiT, er det viktig å ha et blikk på våre egne rutiner rundt gjesteforskere. Vi må ha oppmerksomhet om både hvem som kan tilby samarbeidspartnere opphold og vurdere hvilke fysiske og digitale tilganger vedkommende skal få. Fakultetet ønsker i utgangspunktet at AFII og HR utarbeider rutiner for HVL. Administrasjonssjef og dekan informerer om saken.


Sak 24/H22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.


Sak 25/H22 Orientering ved organisasjonene


Sak 26/H22 HMS

Igangsetting av prosess for vernerunder.


Sak 27/H22 Nye stillinger

En oppdatert oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2022 er lagt ved (Vedlegg 2). F.o.m. rad 68 er nye stillinger siden sist møte.


Sak 28/H22 Orientering ved dekan


Sak 29/H22 EventueltSak 03 – Runde rundt bordet? 

Deta har gjennomført rekrutteringsmøte for stipendiater og postdoktorer på FIN i Sogndal. 20stk var påmeldt, men bare 10 kom på møtet, så det var nok mat...Av de 10 var 7 allerede medlem i Forskerforbundet, 2 i Tekna, 1 vurderer å melde seg inn. Konklusjon: ikke lett å rekruttere gjennom slike møter - bedre å snakke med nytilsette direkte

1347 kr ble brukt fra klubbpengene, så da er det 5653 kr igjen (av totalt 7000), så da må vi vurdere hva vi gjør med resten: kjøpe FF-ting til styremedlemmer, eller donere?