02/23 Klubbstyremøte FHS 17. feb 2023

Referat klubbstyremøte fredag 17. februar

Til stede via teams; Ragnhild Ihle, Knut Magne Aanestad, Agnes Merete Fotland og Ellen J. Svendsbø


- Årsmøte 2023

Dagsorden er skrevet av Ellen J. Svendsbø etter gjeldende retningslinjer fra FF HVL, og årsrapport er vedlagt innkalling til årsmøtet som blir sendt ut senest 22.februar 2023.

- Generelt:
Ellen informerte kort om saker som har vært innmeldt til tillitsvalgt. I tillegg så ble struktur av klubb FHS kort stilt spørsmål ved. Det kan være vanskelig å få medlemmer inn i klubbstyret.

Ref

Ellen J. Svendsbø