04/18 Årsmøte, klubb FØS

Årsmøtet ble holdt 27. april. Protokoll vedlagt.