05/18 Referat klubbstyremøte FHS  22. mai 2018

Mandag 22.05. ble det innkalt til klubbmøte for FF-klubb FHS.

Det har vært vanskelig å finne et tidspunkt som passer. Tre medlemmer møtte opp fra Campus Bergen: Mona Vestbøstad, Sidsel Kaland, Anne Britt Vika . Gunnar Onarheim var med fra Campus Sogndal, og Ellen Johanne Svendsbø, Christine Øie var til stede fra campus Stord.

Møteleder Ragnhild Ihle

 

Ragnhild Ihle orienterte om aktuelle saker for Forskerforbundet

 

Innspill:

 

Forslag til nytt klubbstyre:

Ellen Johanne Svendsbø, leder – Campus Stord (fra august)

Ragnhild Ihle, Campus Bergen

Knut Magne Aanestad, Campus Sogndal

1 person Campus Bergen

Lars Kvinge, Campus Stord

1 person Campus Førde

 

Siden vi var så få, kom vi ikke lenger enn dette. De som var til stede ble oppfordret til å tenke flere personer til styret.

Nettside intranett for det nye fakultetet: https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fhs/

 

Ref. Ragnhild Ihle