08/18 Styremøte, klubb FLKI, 29. august 2018

Til stede: Hege Gjerde Sviggum (leder), Christina Løkslett, Andrea Eikset, Olav Christian Ruus, Sissel Rosland 

Referent: Andrea Eikset 

 

Saksliste 

https://www.hvl.no/om/organisering/organisasjonsutviklingsprogrammet/ou-teamet/  

https://cp.compendia.no/hvl/lederhandbok/92161 

Tema: 1. Medbestemmelse og demokrati. 2. Hvordan vi skal bygge klubben FLKI. 

*Eksempel: ass.inst har fått oppgaver men det er tidligere seksjonsledere som sitter å faktisk gjør arbeidet. Dette skjer også i andre “gamle” koordinatorroller, der fagansatte gjør jobben som egentlig er tillagt en lederstilling.