01/19 Styremøte, klubb FLKI, 11. januar 2019

Referat 11.01.19 

Klubbstyremøte (Skype) 

Til stede: Andrea Eikset og Christina Løkslett (Sissel Rosland og Olav Chr. Ruus har sendt bidrag på epost) 

Referent: Andrea Eikset 

 

Godkjenning av referat møte 05.12.18  

Godkjent uten merknader. 

 

Konstituering av klubben 2019 

Leder: Andrea Eikset 

Nestleder: Olav Christian Ruus 

Medlemmer: Sissel Rosland, Christina Løkslett, Hege Gjerde Sviggum 

 

Notert: hvordan få ressurser til plasstillitsvalgt i Sogndal? 

 

Etter møtet i Sogndal 

Problematikken i Sogndal er gjenkjennelig på alle campus. Det handler om at organiseringen av FLKI ikke er god nok (se referat utsendt av Asle Holthe). Klubbstyrets medlemmer som var til stede oppfatter det som at de er lyttet til, og forventer at man får mer involvering i prosesser framover og mer tilstedeværende ledere. Det ble lagt vekt på møtet i Sogndal, at det er for dårlige kommunikasjonslinjer, noe som også ble nevnt på OU-seminar FF-FLKI i H2018. Folk er utslitt og dette ble også tatt opp.  

 

Forberedelse til ID-møte 

Endringer i forskrift for PPU (gjelder endringer i opptakskrav), se vedlegg 

Sendt til et medlem på PPU, ingen merknader. 

 

Regelverk for godtgjørelse interne råd og utvalg, se vedlegg 

Vi syns det er positivt at man skal vurdere nye råd og utvalg.  

Vi ønsker at også ad hoc-utvalg skal få ressurser. 

Prinsipielt innspill: hvorfor er det greit å utbetale honorar for en arbeidsoppgave som er en del av våre arbeidsoppgaver i adm.arbeid, men vi får ikke utbetalt overtid/skyvetid på andre områder. Årsverket overskrides og vi får betalt ekstra for det. Hvorfor skal ikke dette skje generelt? Dette foregår i normal arbeidstid innad i HVL.  

 

Årsmøte: 21 februar kl 12.00 

Prøver å finne valgkomite til 2020. Vi må avklare med GAA om han er ledig denne datoen.  

 

Stillinger i Sogndal og intervju 

NTL/UDF/Parat 

Vi må ha ekstra timer til Hege/Christina i såfall 

 

Nyhetsbrev  

Populært blant medlemmene! Dette er en positivt ting.  

Annet 

Send liten tekst om deg selv til FF-HVL: http://www.ff-hvl.no/p/klubbstyrene.html#FLKI